Google search engine

Trường hợp lâm sàng

Ngưng tuần hoàn hô hấp do rối loạn nhịp thất nguy hiểm ở bệnh...

NGUYỄN THANH TÂN, LÊ DUY LẠC, ĐOÀN ĐỨC BÌNH NGUYỄN THÁI ANH, PHẠM THỊ DUYÊN PHẠM THANH TÙNG, VŨ NGỌC CHỨC, PHẠM HỮU VĂN   I. TÓM TẮT        ...

Đặc điểm hình ảnh học Sa van hai lá gây loạn nhịp (Phần 2)

ThS.BS. LÊ THỊ LAN HƯƠNG, BS. CKI. TRẦN CÔNG TRÌNH, PGS.TS.BS. PHẠM NGUYỄN VINH1 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh   (...) Cùng với sự...

Đặc điểm hình ảnh học Sa van hai lá gây loạn nhịp (Phần 1)

ThS.BS. LÊ THỊ LAN HƯƠNG, BS. CKI. TRẦN CÔNG TRÌNH, PGS.TS.BS. PHẠM NGUYỄN VINH1 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh   TÓM...

Xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân dùng Dabigatran được điều trị thành công...

BS. Lê Duy Lạca; BS. Phạm Thị Duyêna; BS. Phạm Tấn Thanha BS. Đoàn Đức Bìnha; BS. Nguyễn Thái Anha; BS. Nguyễn Tiến Nhâna TS.BS. Vũ...

Nhân hai trường hợp dò động mạch vành có chụp MSCT đã được phẫu...

TS. BS. NGUYỄN TUẤN VŨ1 BSCK.II NGUYỄN THỊ KIM SÁNG2 THS. BS. NGUYỄN MINH QUI2 THS. BS. LÊ MINH TRUNG3 BS. CKII  NGUYỄN TRUNG QUỐC3 1-ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 2-TTYK...

Phối hợp thuốc hạ áp thích hợp ở bệnh nhân tăng huyết áp

BS. CKI. TRẦN THANH TUẤN Phòng khám tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM   Tóm tắt Giới thiệu: Tăng huyết áp là bệnh lý phổ...

DANH MỤC

THÔNG BÁO