Google search engine

HOẠT ĐỘNG HỘI

Một số hình ảnh của Đại hội Liên Chi Hội Tim mạch TP. Hồ...

Đại hội Liên Chi Hội Tim mạch TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 7 (2023-2028)   Hội nghị Khoa học...

Điều lệ Hội tim mạch học

Điều lệ Hội tim mạch học   HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH...

Danh sách đề cử Ban chấp hành nhiệm kỳ V

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 5 (ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRÙ BỊ THÔNG QUA)  ...

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4   HỘI TIM MẠCH HỌC THÀNH...

Một số hình ảnh về Hội nghị trù bị 31/10/2013

Một số hình ảnh về Hội nghị trù bị 31/10/2013

Thông tin nhanh

Theo định kỳ 2 năm một lần, Hội Tim Mạch học TP. HCM chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch...

DANH MỤC

THÔNG BÁO