Google search engine
Google search engine

Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tim mạch học

BÀI 6: Tóm lược lại về mô hình GAUSS

Tóm tắt:  Mô hình Gauss đã từng là hình mẫu chuẩn mực thống trị tư duy khoa học thế kỷ 18 và 19, kết...

Bài số 5: Ẩn số hay biến số ?

Tóm tắt:  Bài viết phân tích lịch sử hình thành thuyết cân bằng nội môi, liên kết khái niệm cân bằng nội môi với...

Bài số 4: Hữu ích hay vô ích ?

Tóm tắt: Bài viết phân tích phương pháp mô hình hóa khoa học; qua đó, đề cập đến cơ sở hình thành và tình...

Bài số 3: Biến động hay bất biến?

Tóm tắt: Bài viết kỳ này tiếp nối những phân tích diễn giải ý nghĩa của mô hình Gauss và các thông số thành...

Bài 2: Lý tưởng hay lý thuyết ?

Tóm tắt: Khái niệm trung bìnhđã từng có thời kỳ đóng vai trò trung tâm của thống kê ứng dụng. Phép tính trung bình...

Bài 1: Chuẩn hay bình thường ?

LGT: Việc ứng dụng suy luận thống kêcùng với xử lý số liệu và thiết kế thực nghiệm,ngày nay được coi là một tiêu...

DANH MỤC

THÔNG BÁO