Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tim mạch học

BÀI 6: Tóm lược lại về mô hình GAUSS

Tóm tắt:  Mô hình Gauss đã từng là hình mẫu chuẩn mực thống trị tư duy khoa học thế kỷ 18 và 19, kết thúc khi thuyết tiến hóa ra đời. TS. NGUYỄN ANH VŨ Chủ nhiệm Bộ môn Toán, Đại học Y Dược TPHCM Bài viết phân tích tiến hóa nhận...

Bài số 5: Ẩn số hay biến số ?

Tóm tắt:  Bài viết phân tích lịch sử hình thành thuyết cân bằng nội môi, liên kết khái niệm cân bằng nội môi với ý nghĩa tham số của mô hình Gauss. TS. Nguyễn Anh Vũ Chủ nhiệm Bộ môn Toán, Đại học Y Dược TPHCM Qua đó quan điểm Frequentist và...

Bài số 4: Hữu ích hay vô ích ?

Tóm tắt: Bài viết phân tích phương pháp mô hình hóa khoa học; qua đó, đề cập đến cơ sở hình thành và tình huống sử dụng cơ bản nhất của mô hình phân phối Gauss. TS. Nguyễn Anh Vũ Chủ nhiệm Bộ môn Toán, Đại học Y Dược TPHCM Trong bài...

Bài số 3: Biến động hay bất biến?

Tóm tắt: Bài viết kỳ này tiếp nối những phân tích diễn giải ý nghĩa của mô hình Gauss và các thông số thành phần của nó. Bài viết kỳ trước đã đề đến thông số trung bình và phép tính trung bình. Bài viết kỳ này đề cập...

Bài 2: Lý tưởng hay lý thuyết ?

Tóm tắt: Khái niệm trung bìnhđã từng có thời kỳ đóng vai trò trung tâm của thống kê ứng dụng. Phép tính trung bình là phép tính quan trọng nhất của thống kê học.Bài viết tiếp tục phân tích, diễn giải ý nghĩa mô hình phân phối Gauss và...

Bài 1: Chuẩn hay bình thường ?

LGT: Việc ứng dụng suy luận thống kêcùng với xử lý số liệu và thiết kế thực nghiệm,ngày nay được coi là một tiêu chí bắt buộc và đương nhiên phải có trong các nghiên cứu khoa học nói chung và tim mạch học nói riêng. Nguyễn Anh Vũ  Đại học...

THÔNG BÁO