Tim mạch cho cộng đồng

Đột quỵ, thảm họa sức khỏe

BS. ThS. Đào Duy An   - Thân thể, do tích tuổi, có cái suy và/hoặc mất. Có cái suy/mất khó lấy lại là đột quỵ. - Tuy nhiên, ngăn ngừa đột quỵ được. - Vậy … ĐỘT QUỴ LÀ GÌ? - Đột quỵ là khiếm khuyết thần kinh khu trú,...

THÔNG BÁO