Google search engine

Tổng hợp từ nghiên cứu trên lâm sàng

Khảo sát thiếu máu thiếu sắt trên bệnh nhân suy tim phân suất tống...

BS. NGUYỄN THỊ CẨM TÚ1 ThS. BS. NGUYỄN VĂN THẢO2 1Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  2Phòng Khám Đa khoa CARDIO   TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát tần suất thiếu...

Tiếp cận chẩn đoán kiểu hình phì đại thất trái – P2

ThS.BS. LÊ THỊ LAN HƯƠNG PGS.TS.BS. PHẠM NGUYỄN VINH Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh   (…) 6. Amyloidosis tim Thuật ngữ amyloidosis được sử dụng...

Tiếp cận chẩn đoán kiểu hình phì đại thất trái – P1

ThS.BS. LÊ THỊ LAN HƯƠNG PGS.TS.BS. PHẠM NGUYỄN VINH Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AFD Bệnh Anderson –...

Đánh giá kết quả dài hạn của điều trị làm mỏng vách liên thất...

BÙI MINH TRẠNG, NGUYỄN TRUNG QUỐC ĐẶNG DUY PHƯƠNG, NGUYỄN AN THẮNG,  LÊ PHÁT TÀI, NGUYỄN TẤN THIỆN   TÓM TẮT Mục tiêu:  xác định kết quả lâu dài...

Tổn thương dạng khối ở tim và màng tim trên hình ảnh cắt lớp...

ThS. BS. CHÂU THỊ NGỌC ÁNH BS. NGUYỄN PHẠM CAO MINH TS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Đơn vị Hình ảnh học tim mạch Bệnh viện Đa Khoa...

Khảo sát sử dụng thuốc trong điều trị suy tim phân suất tống máu...

THÁI TRƯỜNG NHẢ NGUYỄN VĂN BÉ ÚT ĐIÊU THANH HÙNG  Khoa Tim mạch Lão học, Bệnh viện Tim mạch An Giang   TÓM TẮT Cơ sở: Trong điều trị...

DANH MỤC

THÔNG BÁO