Hội nghị SUY TIM (2022)

Các bài báo cáo trong Hội nghị “SUY TIM” (2022)

HỘI TRƯỜNG A   ♦ Phiên 1: PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh - Khuyến cáo 2022 của Hội tim mạch Việt Nam về chuẩn đoán và điều trị suy tim: Một số điểm chính PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh - Điều trị suy tim trên bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh ở người...

Tài liệu Hội nghị khoa học chuyên đề “SUY TIM” (2022)

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ SUY TIM (20/8/2022) Câu hỏi: Dạ thưa Thầy cho em hỏi BN bị nhồi máu não đang sd kháng kết tập tiểu cầu(aspirin), siêu âm mạch máu tầm soát có huyết khối bám thành động mạch dưới đòn....

THÔNG BÁO