Google search engine

Huấn luyện nâng cao và chuyên sâu

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7.1.6. Bệnh cơ tim tâm sinh Những tiến bộ trong phẫu thuật sửa chữa và điều trị y tế đã cải thiện...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7.1.4. Các bệnh tim do viêm Viêm tim có liên quan đến sự thay đổi các đặc tính điện học và...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. BS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7.1.3.1.3. Ngăn ngừa đột tử tim thứ phát và quản lý rồi loạn nhịp thất. Ba thử nghiệm ngẫu nhiên (AVID,...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. BS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7. Đánh giá chẩn đoán, quản lý và phân tầng nguy cơ theo biểu hiện lâm sàng và bệnh đã...

Mối liên quan đặc điểm điện tâm đồ bất thường và hình ảnh học...

NGUYỄN ANH THƯ PHẠM HỮU VĂN   Abtracts Background: The electrocardiogram (ECG) in pulmonary embolism has not been studied in Vietnam. This study aims to investigate the relationship...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. BS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 6.2.2. Điều trị bằng dụng cụ 6.2.2.1. Máy khử rung tim có thể cấy ICD là một phần không thể...

DANH MỤC

THÔNG BÁO