Google search engine

Huấn luyện nâng cao và chuyên sâu

Phức hợp thất sớm: Điều trị và tiên lượng – P2

TS. PHẠM HỮU VĂN (…) Các phức hợp thất sớm đường ra thất trái Các phức hợp thất sớm đường ra thất phải Điện tâm đồ...

Phức hợp thất sớm: Điều trị và tiên lượng – P1

TS. PHẠM HỮU VĂN   Phức hợp thất sớm (Premature Ventricular Complexes - PVCs) hay thường gọi là ngoại tâm thu thất là rối loạn nhịp...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) Bảng khuyến cáo 41 — Các khuyến cáo quản lý các bệnh nhân hội chứng QT dài Các khuyến cáo Classa Levelb Chẩn đoán Khuyến cáo...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7.1.6. Bệnh cơ tim tâm sinh Những tiến bộ trong phẫu thuật sửa chữa và điều trị y tế đã cải thiện...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7.1.4. Các bệnh tim do viêm Viêm tim có liên quan đến sự thay đổi các đặc tính điện học và...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất...

TS. BS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 7.1.3.1.3. Ngăn ngừa đột tử tim thứ phát và quản lý rồi loạn nhịp thất. Ba thử nghiệm ngẫu nhiên (AVID,...

DANH MỤC

THÔNG BÁO