Huấn luyện nâng cao và chuyên sâu

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất và phòng ngừa đột tử do tim – P3

TS. BS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 5.1.1.1  Các test kích thích để chẩn đoán (Provocative diagnostic tests) Các xét nghiệm này được tóm tắt trong Bảng 6. Các xét nghiệm thường được thực hiện là xét nghiệm chẹn kênh natri đối với hội chứng Brugada (BrS) và xét nghiệm adenosine để...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất và phòng ngừa đột tử do tim – P2

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) Định nghĩa Các phân nhóm rối loạn nhịp thất Phức hợp thất sớm (PVC): Xuất hiện sớm phức bộ QRS bất thường (thời gian thường ≥120 ms, sóng T tương ứng thường rộng và phần lớn ngược chiều với độ lệch QRS, không có sóng P...

Hướng dẫn của ESC 2022 về quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất và phòng ngừa đột tử do tim – P1

TS. PHẠM HỮU VĂN   Được phát triển do lực lượng đặc nhiệm quản lý bệnh nhân rối loạn nhịp thất và ngăn ngừa đột tử do tim của Hiệp hội Tim Mạch Châu Âu (ESC), Được Hiệp hội Tim Mạch Nhi khoa và Bẩm sinh Châu Âu (AEPC) xác nhận,...

Quản lý rối loạn nhịp trong suy tim – P2

TS. PHẠM HỮU VĂN   (...) QUẢN LÝ NHỊP NHANH THẤT TRONG SUY TIM 7.1. Điều trị bằng thuốc Ở hầu hết các bệnh nhân bị HF, các phức bộ thất sớm (PVC) không có triệu chứng, ở những bệnh nhân này, chỉ định điều chỉnh các bất thường về...

Quản lý rối loạn nhịp trong suy tim – P1

TS. PHẠM HỮU VĂN   Bệnh nhân suy tim dễ bị rối loạn nhịp (RLN). RLN trên thất có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng HF do giảm cung lượng tim hiệu quả và việc kiểm soát chúng đòi hỏi sự can thiệp của thuốc, điện hoặc qua catheter....

Hướng dẫn năm 2022 của AHA/ACC/HFSA về quản lý suy tim – Tóm tắt thực hành – P2

TS. PHẠM HỮU VĂN (…) Vấn đề quan trọng thứ 6 Bệnh tim amyloid có những khuyến cáo mới để điều trị. Các chiến lược cụ thể để chẩn đoán và điều trị bệnh amyloidosis tim được khuyến cáo (Hình 5). Ở những bệnh nhân có nghi ngờ lâm sàng...

Hướng dẫn năm 2022 của AHA/ACC/HFSA về quản lý suy tim – Tóm tắt thực hành – P1

TS. PHẠM HỮU VĂN   TÓM TẮT Mục tiêu “Hướng dẫn AHA / ACC / HFSA 2022 về Quản lý Suy tim” thay thế “Hướng dẫn ACCF / AHA 2013 về Quản lý Suy tim” và “Cập nhật trọng tâm ACC / AHA / HFSA 2017 của Hướng dẫn ACCF / AHA...

Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và quản lý rung nhĩ của ESC 2020 được phát triển với sự hợp tác của hội ngoại khoa tim lồng ngực Châu Âu – P7

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 10.2.1.2 Các thuốc Kiểm soát tần số bằng thuốc có thể đạt được với các thuốc chẹn beta, digoxin, diltiazem, và verapamil, hoặc liệu pháp phối hợp (Bảng 13) Một số thuốc chống loạn nhịp tim (AAD) cũng có đặc tính hạn chế tần số (ví...

Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và quản lý rung nhĩ của ESC 2020 được phát triển với sự hợp tác của hội ngoại khoa tim lồng ngực Châu Âu – P6

TS. PHẠM HỮU VĂN   (…) 10.1.4.3 Các thuốc chống huyết khối khác Trong thử nghiệm ACTIVE W (Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for Prevention of Vascular Events: Thử nghiệm Clopidogrel rung nhĩ với Irbesartan để ngăn ngừa các biến cố mạch máu), liệu pháp kháng tiểu cầu kép (DAPT) với...

Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và quản lý rung nhĩ của ESC 2020 được phát triển với sự hợp tác của hội ngoại khoa tim lồng ngực Châu Âu – P5

TS. PHẠM HỮU VĂN   Quản lý bệnh nhân: lộ trình tích hợp ABC Lộ trình chăm sóc tổng thể đơn giản của Rung nhĩ tốt hơn (ABC) ('A' (Anticoagulation) Chống đông / Tránh đột quỵ; 'B' (Better) Quản lý triệu chứng tốt hơn; 'C' (Cardiovascular) Tối ưu hóa...

THÔNG BÁO