Google search engine

Tim mạch học giữa đại dịch COVID-19

Các câu hỏi chính về COVID-19 và bệnh tim mạch

Người dịch: ThS.Bs. Lê Phát Tài Hiệu đính: PGS.TS. Đỗ Quang Huân Viện Tim TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Tim mạch Dưới đây là bản tóm tắt...

Xử trí bệnh nhân Covid-19 nhập viện với bệnh cảnh suy tim hoặc bệnh...

Cardiology Magazine, American College of Cardiology – 16/4/2020 Joel D. Schilling, MD, PhD; Ashwin K. Ravichandran, MD, FACC Người dịch: ThS.BS. Lê Phát Tài Hiệu đính: PGS....

Khuyến cáo về điện sinh lý tim trong đại dịch Covid-19

Từ Lực lượng biệt phái COVID-19 của Hội nhịp tim; Khoa điện sinh lý Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ và Hội đồng tim...

Nguy cơ rối loạn nhịp thất do điều trị bằng Hydroxychloroquine-Azithromycin ở bệnh nhân...

Timothy F. Simpson, MD, PharmD; Eric C. Stecker, MD, FACC Người dịch: ThS.Bs. Lê Phát Tài Hiệu đính: PGS.TS. Đỗ Quang Huân Viện Tim TP. Hồ Chí...

Cân nhắc về các thủ thuật thông tim trong đại dịch Covid-19

(Công bố lần đầu: 25.03.2020 - https://doi.org/10.1002/ccd.28887)   Hiệp hội Chụp và can thiệp tim mạch (SCAI) Người dịch: ThS.BS. Lê Phát Tài Hiệu đính: PGS.TS. Hồ Huỳnh...

Hướng dẫn chung về trì hoãn các nghiệm pháp và thủ thuật tim mạch...

Tyler J. Gluckman, MD, FACC – ACC Cardiology Magazine, March 24, 2020 Người dịch: ThS.BS. Lê Phát Tài Hiệu đính: PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí Viện Tim...

DANH MỤC

THÔNG BÁO