Thông tin khoa học

Vai trò của Empagliflozin trong điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn

“Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease”, N Engl J Med. 2022 Nov 4. doi: 10.1056/NEJMoa2204233 The EMPA-KIDNEY Collaborative Group* Lược dịch và hiệu đính: TS.BS HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM   Tóm tắt  CƠ SỞ Bệnh thận mạn là bệnh lý chiếm tỉ lệ 9-13% dân số, có nguy cơ...

Tác dụng hiệp đồng của phối hợp Perindopril Arginine – Amlodipin: 1 + 1 > 2

ThS.BS. Nguyễn Minh Kha Bộ môn Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược TP. HCM   ĐẶT VẤN ĐỀ Mặc dù với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, hiện nay tăng huyết áp vẫn là một trong những mối quan tâm lớn nhất về sức khỏe cộng đồng toàn...

Nghiên cứu AMUSE-BP theo dõi huyết áp tại nhà với sự hỗ trợ của ứng dụng điện thoại thông minh so với theo dõi huyết áp tại phòng khám và theo dõi huyết áp lưu động ở bệnh nhân tăng huyết áp

Eline H. Groenland, Jean-Paul A.C. Vendeville, Remy H.H. Bemelmans, Houshang Monajemi,  Michiel L. Bots, Frank L.J. Visseren, và Wilko Spiering   Biên dịch: ThS.BS. NGUYỄN VĂN THẢO1 BS. HÀ NHƯ THUẦN1,2 1 Phòng khám Đa khoa Cardio, thành phố Hồ Chí Minh 2 Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế   TÓM TẮT Đặt vấn đề: Sự phát triển của ứng dụng tự động, hỗ trợ theo dõi huyết...

Nghiên cứu EMPA-KIDNEY: Thiết kế, tuyển chọn và các đặc điểm ban đầu của bệnh nhân

“Design, recruitment and baseline characteristics of the EMPA-KIDNEY trial”, Nephrol Dial Transplant. 2022; 37:1317-1329 doi: 10.1093/ndt/gfac040   Lược dịch và hiệu đính: ThS.BS. MAI TRỌNG TRÍ Bệnh viện Nhân dân 115   LƯỢC ĐỒ TÓM TẮT TÓM TẮT Giới thiệu. Hiệu quả của thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose 2 (SGLT-2) empagliflozin trên bệnh...

Vai trò của Empagliflozin trong điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn

“Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease”, N Engl J Med. 2022 Nov 4. doi: 10.1056/NEJMoa2204233 The EMPA-KIDNEY Collaborative Group*   Lược dịch và hiệu đính: TS.BS. HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Tóm tắt CƠ SỞ Bệnh thận mạn là bệnh lý chiếm tỉ lệ 9-13% dân số, có nguy cơ...

Ức chế SGLT2 Dapagliflozin trong suy tim với phân suất tống máu bảo tồn: Thử nghiệm Preserved-Hf ngẫu nhiên, đa trung tâm (The SGLT2 inhibitor dapagliflozin in heart failure with preserved ejection fraction: a multicenter randomized trial)

Nassif, M.E., Windsor, S.L., Borlaug, B.A. và Cộng sự   Lược dịch và hiệu đính: ThS.BS. TRẦN CÔNG DUY Bộ môn Nội Tổng quát, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Khoa Nội Tim Mạch, Bệnh Viện Chợ Rẫy TÓM TẮT Bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn (heart failure and...

Hiệu quả của viên phối hợp Indapamide/Amlodipine ở bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc: Phân tích hậu định từ nghiên cứu Arbalet

Zh. D. Kobalava, Eteri L. Kolesnik, E. K. Shavarova, A. Goreva và L. V. Karapetyan Người dịch: ThS. BS. TRẦN ĐẠI CƯỜNG Bộ môn Nội, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh   TÓM TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của việc điều trị viên phối hợp...

Nghiên cứu quan sát quốc tế về diễn tiến và kết cục của đau thắt ngực ổn định mạn tính: Sổ bộ Clarify đa quốc gia – P2

Jules Mesnier, MD; Gregory Ducrocq, MD; Nicolas Danchin, MD; Roberto Ferrari, MD; Ian Ford, PhD; Jean-Claude Tardif , MD; Michal Tendera , MD; Kim M. Fox, MD; Philippe Gabriel Steg , MD; for the CLARIFY Investigators*   Người dịch: ThS. BS. ĐẶNG QUANG TOÀN Khoa Nội Tim Mạch, BV Chợ Rẫy   (...) Bảng 4. Triệu...

Thể dục – thể thao trong phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch do xơ vữa – P2

BS.CKII THƯỢNG THANH PHƯƠNG   (...) Khi nào tập thể dục thể thao an toàn? Tập thể dục thể thao có lợi cho những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, nhưng nguy cơ liên quan đến tập luyện cường độ mạnh ở những đối tượng này cũng sẽ tăng, đặc biệt quan trọng...

Tác động dài hạn của phối hợp 3 thuốc trên mức độ kiểm soát huyết áp, hoạt động chuyển hóa và tỉ lệ xảy ra biến cố: Dữ liệu từ nghiên cứu Brisighella Heart (BHS)

ARRIGO F. G. CICERO, FEDERICA FOGACCI , ELISABETTA RIZZOLI , SERGIO D’ADDATO  VÀ Claudio Borghi đại diện nhóm nghiên cứu Brisighella Heart   Người dịch: CKII. Hồ Thị Ngọc Duyên Khoa Nội Tim mạch, BV Chợ Rẫy   Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá so sánh về mặt lâm sàng,...

THÔNG BÁO