Thông tin khoa học

Nghiên cứu quan sát quốc tế về diễn tiến và kết cục của đau thắt ngực ổn định mạn tính: Sổ bộ Clarify đa quốc gia – P2

Jules Mesnier, MD; Gregory Ducrocq, MD; Nicolas Danchin, MD; Roberto Ferrari, MD; Ian Ford, PhD; Jean-Claude Tardif , MD; Michal Tendera , MD; Kim M. Fox, MD; Philippe Gabriel Steg , MD; for the CLARIFY Investigators*   Người dịch: ThS. BS. ĐẶNG QUANG TOÀN Khoa Nội Tim Mạch, BV Chợ Rẫy   (...) Bảng 4. Triệu...

Thể dục – thể thao trong phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch do xơ vữa – P2

BS.CKII THƯỢNG THANH PHƯƠNG   (...) Khi nào tập thể dục thể thao an toàn? Tập thể dục thể thao có lợi cho những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, nhưng nguy cơ liên quan đến tập luyện cường độ mạnh ở những đối tượng này cũng sẽ tăng, đặc biệt quan trọng...

Tác động dài hạn của phối hợp 3 thuốc trên mức độ kiểm soát huyết áp, hoạt động chuyển hóa và tỉ lệ xảy ra biến cố: Dữ liệu từ nghiên cứu Brisighella Heart (BHS)

ARRIGO F. G. CICERO, FEDERICA FOGACCI , ELISABETTA RIZZOLI , SERGIO D’ADDATO  VÀ Claudio Borghi đại diện nhóm nghiên cứu Brisighella Heart   Người dịch: CKII. Hồ Thị Ngọc Duyên Khoa Nội Tim mạch, BV Chợ Rẫy   Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá so sánh về mặt lâm sàng,...

Nghiên cứu quan sát quốc tế về diễn tiến và kết cục của đau thắt ngực ổn định mạn tính: Sổ bộ Clarify đa quốc gia – P1

Jules Mesnier, MD; Gregory Ducrocq, MD; Nicolas Danchin, MD; Roberto Ferrari, MD; Ian Ford, PhD; Jean-Claude Tardif , MD; Michal Tendera , MD; Kim M. Fox, MD; Philippe Gabriel Steg , MD; for the CLARIFY Investigators* Người dịch: ThS. BS ĐẶNG QUANG TOÀN Khoa Nội Tim Mạch, BV Chợ Rẫy   Đặt vấn...

Thể dục – thể thao trong phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch do xơ vữa – P1

BS.CKII THƯỢNG THANH PHƯƠNG   I. ĐẶT VẤN ĐỀ Lối sống ít vận động đã được biết đến là yếu tố nguy cơ độc lập cho sự phát triển bệnh mạch vành (BMV). Ít hoạt động thể lực là các hoạt động ít tiêu tốn năng lượng suốt cả ngày như xem...

Hiệu quả và tính an toàn của Ivabradine kết hợp chẹn Bêta ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định: Tổng quan có hệ thống và phân tích tổng hợp – P1

ALEXANDER NEDOSHIVIN. PARVOLETA T. S. PETROVA. YURI KARPOV   Người dịch: ThS. BS. TRẦN ĐẠI CƯỜNG Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh   TÓM TẮT Đặt vấn đề: Hội Tim châu Âu khuyến cáo thuốc chẹn bêta là điều trị đầu tay chống đau thắt ngực ở bệnh nhân hội chứng vành mạn...

Hiệu quả của thuốc SGLT2-I lên quá trình tái cấu trúc cơ tim ở bệnh nhân suy tim: Một tổng quan có hệ thống từ cơ chế đến các kết quả thực nghiệm – P2

ThS.BS.NGUYỄN VĂN THẢO1,2 THƯỢNG THANH NAM1,3 1 Phòng khám Đa Khoa Cardio 2Nghiên cứu viên trẻ Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế 3Trường Đại học Y Dược Huế 3.2 Cơ chế tác động cải thiện chức năng hiệu quả của tim: Hãy nhớ rằng quá trình tái cấu trúc là một sự đáp ứng của...

Dapagliflozin trên bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu giảm nhẹ hoặc bảo tồn (Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction)

S.D. Solomon, J.J.V. McMurray và Cộng sự New England Journal of Medicine  Lược dịch và hiệu đính: TS.BS. NGUYỄN THANH HUÂN Bộ Môn Lão Khoa, Đại học Y Dược TP.HCM Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất TÓM TẮT Bối cảnh Thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose 2 (SGLT2) làm giảm nguy cơ...

Công bố khoa học từ hiệp Hội tim mạch Mỹ: Theo dõi huyết áp lưu động ở trẻ em và thanh thiếu niên (Cập nhật 2022) – P2

Biên dịch: Ths.Bs. NGUYỄN VĂN THẢO1,2 HÀ NHƯ THUẦN1,3* 1 Phòng Khám Đa Khoa Cardio 2 Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế 3 Trường Đại học Y Dược Huế (...) Phương pháp thực hiện theo dõi HALĐ Y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác sử dụng theo dõi HALĐ nên tuân theo phương pháp tiếp...

Hiệu quả của thuốc SGLT2-I lên quá trình tái cấu trúc cơ tim ở bệnh nhân suy tim: Một tổng quan có hệ thống từ cơ chế đến các kết quả thực nghiệm – P1

ThS.BS.NGUYỄN VĂN THẢO1,2, THƯỢNG THANH NAM1,3 1 Phòng khám Đa Khoa Cardio 2Nghiên cứu viên trẻ Hiệp hội Tăng huyết áp Quốc tế 3Trường Đại học Y Dược Huế     Tóm lược:  Nhóm thuốc mới SGLT2-I (Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors: huốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri – glucose 2) được xem là...

THÔNG BÁO