Google search engine

Thông tin khoa học

So sánh hiệu quả và khả năng dung nạp của các nhóm thuốc hạ...

Heidi Jussil, Anna Chaimani, Bo Carlberg, Mattias Brunstrom   Người dịch: BS. Trương Phan Thu Loan Bệnh viện Nhân Dân 115   TÓM TẮT Giới thiệu: Các hướng dẫn thực...

Hiệu quả hạ áp và tính an toàn của viên phối hợp cố định...

Hemant Thacker1, Krishna Mala Konda Reddy2 L Sreenivasa Murthy3, JPS Sawhney4 Gaurav Chaudhary5, Siddharth Shah6 Sofi Joseph7*, Manjusha Rajarshi8, Preeti Nikam9 1Consultant,  Bhatia  Hospital,  Mumbai,  Maharashtra; 2HOD  & ...

Cộng hưởng từ tim trong bệnh cơ tim phì đại: Tổng quan và những...

BS. NGUYỄN PHẠM CAO MINH TS. BS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH   ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh cơ tim phì đại (Hypertrophic Cardiomyopathy - HCM) là bệnh cơ tim...

Cập nhật một số thông tin từ Hội nghị khoa học thường niên 2023...

PGS. TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   Hội nghị khoa học thường niên 2023 của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ...

Nghiên cứu đời thực về kết cục và chi phí y tế của những...

Jacques R. Snymana, Luiz Aparecido Bortolottob, Luca Degli Espostic, Pathiyil Balagopalan Jayagopald, Alexandra O. Konradie, Valentina Perronec, and Claudio Borghif   Người dịch: BS. Hồ Thị...

Tăng huyết áp tâm thu đơn độc: Cập nhật sau nghiên cứu Sprint

Chirag Bavishi, MD, MPH, Sangita Goel, MD, Franz H. Messerli, MD  Người dịch: ThS.BS. LÊ HOÀNG BẢO Bệnh viện Đại học Y dược 1 Hiệu đính: TS.BS. Nguyễn Thị...

DANH MỤC

THÔNG BÁO