Thông tin khoa học

An toàn và hiệu quả của viên phối hợp 3 Atorvastatin – Amlodipine – Perindopril ở bệnh nhân Việt Nam bị tăng huyết áp và tăng Cholesterol máu: Một nghiên cứu nhãn mở – P2

VIÊN VĂN ĐOAN Đại diện các nghiên cứu viên Viện Tim Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Đồng tác giả: BS. VIÊN VĂN ĐOÀN   (...) BÀN LUẬN Theo hiểu biết của các tác giả, đây là nghiên cứu đầu tiên trên bệnh nhân tăng huyết áp chưa kiểm soát và rối loạn lipid máu để...

Kết hợp Ivabradine và Sacubitril/Valsartan ở bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu giảm

Ying-Hsiang Lee1,2†, Po-Lin Lin2,3†, Wei-Ru Chiou2,4, Jin-Long Huang5,6, Wen-Yu Lin7, Chia-Te Liao8, Fa-Po Chung6,9, Huai-Wen Liang10, Chien-Yi Hsu6,11,12 and Hung-Yu Chang6,13* 1Cardiovascular Center, MacKay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan; 2Department of Medicine, Mackay Medical College, New Taipei, Taiwan; 3Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Hsinchu MacKay Memorial Hospital, Hsinchu, Taiwan;...

Hiệu quả dài hạn của viên phối hợp Perindopril/Indapamide/Amlodipine trên phì đại thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp ngoại trú

Người dịch: ThS. BS. NGUYỄN TRUNG HẬU Viện Tim mạch Việt Nam   TÓM TẮT Tổng quan: Hầu hết các thuốc hạ huyết áp được dùng ở dạng đơn trị hoặc dạng phối hợp nhiều thuốc làm giảm chỉ số khối cơ thất trái. Tuy nhiên, chưa có nhiều hiểu biết về hiệu...

An toàn và hiệu quả của viên phối hợp 3 Atorvastatin – Amlodipine – Perindopril ở bệnh nhân Việt Nam bị tăng huyết áp và tăng Cholesterol máu: Một nghiên cứu nhãn mở – P1

VIÊN VĂN ĐOAN Đại diện các nghiên cứu viên Viện Tim Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam Đồng tác giả: BS. VIÊN VĂN ĐOÀN   Tiết lộ của tác giả: Đã tham gia với tư cách điều tra viên trong các nghiên cứu của Sanofi (Tiểu đường), Astrazeneca, Novartis. Tạp chí mục tiêu: Tạp...

Kết hợp Ivabradine và Sacubitril/Valsartan ở bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu giảm

Ying-Hsiang Lee1,2†, Po-Lin Lin2,3†, Wei-Ru Chiou2,4, Jin-Long Huang5,6, Wen-Yu Lin7, Chia-Te Liao8, Fa-Po Chung6,9, Huai-Wen Liang10, Chien-Yi Hsu6,11,12 and Hung-Yu Chang6,13* 1Cardiovascular Center, MacKay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan; 2Department of Medicine, Mackay Medical College, New Taipei, Taiwan; 3Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Hsinchu MacKay Memorial Hospital, Hsinchu, Taiwan;...

Cập nhật xử trí cơn đau thắt ngực kháng trị

Allan Davies1,2, Kim Fox1,2, Alfredo R. Galassi3, Shmuel Banai4,5, Seppo Yla¨ -Herttuala6, and Thomas F. Lu¨ scher1,2,7* 1National Heart and Lung Institute, Imperial College, Guy Scadding Building, Dovehouse Street, London SW3 6LY, UK; 2Royal Brompton & Harefield Hospitals, London, UK; 3University of Palermo, Palermo, Italy; 4Slezak Super Centre for Cardiac Research,...

Tác dụng hiệp đồng của phối hợp Perindopril – Amlodipin: 1 + 1 > 2

ThS.BS. NGUYỄN MINH KHA Bộ môn Nội Tổng quát – Đại học Y Dược TP. HCM ĐẶT VẤN ĐỀ Mặc dù với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, hiện nay tăng huyết áp vẫn là một trong những mối quan tâm lớn nhất về sức khỏe cộng đồng toàn...

Kết quả tầm soát huyết áp ở người trưởng thành tại một tỉnh đồng bằng Bắc bộ năm 2020

HUỲNH VĂN MINH 1 (*), LÊ THỊ BÍCH THỦY 2 , TRẦN TÚ NGUYÊN 1, PHAN VĂN SANG 1, HOÀNG ANH TIẾN1 Phân Hội Tăng huyết áp Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam Sở Y Tế Nam Định Tóm tắt Đặt vấn đề: Việc tầm soát tăng huyết...

Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của hội tăng huyết áp thế giới 2020 (ISH 2020): Những điểm khác biệt đáng chú ý

ThS.BS. PHAN TUẤN ĐẠT Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam   PHẦN 1: GIỚI THIỆU Hoàn cảnh và mục đích Nhằm thực hiện sứ mệnh trong việc góp phần làm giảm các gánh nặng toàn cầu về tăng huyết áp, Tổ chức Tăng huyết áp thế giới (ISH) đã phát triển các hướng...

AHA 2020: Năm bài học rút ra cho tim mạch can thiệp

PGS. TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ ThS.BS LÊ PHÁT TÀI Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   Hội nghị ảo do Hội Tim Hoa Kỳ (AHA) tổ chức vào cuối năm 2020 đã để lại cho chúng ta dữ liệu mới từ một loạt các thử nghiệm gần đây. Trong lĩnh vực tim...

THÔNG BÁO