Google search engine

THÔNG BÁO

Thông báo số 2: Hội nghị khoa học Tim mạch – Chủ đề: “TỐI...

THÔNG BÁO SỐ 2 Ban tổ chức trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch...

Chương trình Hội thảo Tim mạch Việt – Đức 27.11.2023

HỘI THẢO KHOA HỌC TIM MẠCH VIỆT-ĐỨC TP.HCM  KỶ NIỆM 10 NĂM   (2013-2023) Thành lập Khoa Y Việt-Đức tại Đại học Phạm Ngọc Thạch/TP.HCM 27.11.2023   Đơn...

Hội thảo khoa học tim mạch VIỆT – ĐỨC TP.HCM – Kỷ niệm 10...

HỘI THẢO KHOA HỌC TIM MẠCH VIỆT-ĐỨC TP.HCM KỶ NIỆM 10 NĂM  2013 – 2023 Thành lập Khoa Y Đức Việt tại Đại học...

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam...

MẪU ĐĂNG KÝ CẤP CME Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18 (2023)

DANH MỤC

THÔNG BÁO