THÔNG BÁO

Chương trình Hội thảo Tim mạch Việt – Đức 27.11.2023

HỘI THẢO KHOA HỌC TIM MẠCH VIỆT-ĐỨC TP.HCM  KỶ NIỆM 10 NĂM   (2013-2023) Thành lập Khoa Y Việt-Đức tại Đại học Phạm Ngọc Thạch/TP.HCM 27.11.2023   Đơn vị Tổ chức: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh (PNTU)/ Khoa Y Việt Đức (VGFM) Hiệp hội Tim...

Hội thảo khoa học tim mạch VIỆT – ĐỨC TP.HCM – Kỷ niệm 10 năm (2013-2023)

HỘI THẢO KHOA HỌC TIM MẠCH VIỆT-ĐỨC TP.HCM KỶ NIỆM 10 NĂM  2013 – 2023 Thành lập Khoa Y Đức Việt tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch/TP.HCM 27.11.2023   Đơn vị Tổ chức: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh (PNTU)/ Khoa Y...

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18 (2023)

MẪU ĐĂNG KÝ CẤP CME Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18 (2023)

Thông báo: Hội thảo khoa học điều trị suy tim từ nội trú đến ngoại trú (24/03/2023)

  Kính gửi: Các Bác sĩ Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về thăm khám và điều trị bệnh nhân suy tim cho cán bộ y tế trong và ngoài Viện Tim. Viện Tim tổ chức hội thảo ngày 24/3/2023 với chủ đề ĐIỀU TRỊ SUY TIM TỪ NỘI TRÚ...

Hội thảo Khoa học: Khắc phục những thách thức trong điều trị suy tim với phân suất tống máu giảm

Kính gửi: Quý đồng nghiệp Nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tim mạch,  Viện Tim sẽ tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục TRỰC TIẾP và TRỰC TUYẾN với chuyên đề:    KHẮC PHỤC NHỮNG THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU...

Viện Tim sẽ tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục TRỰC TIẾP và TRỰC TUYẾN chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 DƯỚI GÓC NHÌN CHUYÊN GIA TIM MẠCH

  Kính gửi: Quý đồng nghiệp Nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tim mạch,  Viện Tim sẽ tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục TRỰC TIẾP và TRỰC TUYẾN chuyên đề: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐÁI THÁO...

THÔNG BÁO