Tổng quan các vấn đề tim mạch học

Viêm màng ngoài tim cấp: Cập nhật chẩn đoán và điều trị – P2

TS.BS ĐÀO THỊ THANH BÌNH Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ThS.BS LÊ PHÁT TÀI Viện Tim TP. Hồ Chí Minh (…) a. Dẫn lưu màng ngoài tim và sinh thiết màng ngoài tim Đa số bệnh nhân VMNT cấp không biến chứng không cần làm thủ thuật xâm lấn màng ngoài tim. Tuy nhiên,...

Viêm màng ngoài tim cấp: Cập nhật chẩn đoán và điều trị – P1

TS.BS ĐÀO THỊ THANH BÌNH Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ThS.BS LÊ PHÁT TÀI Viện Tim TP. Hồ Chí Minh Giới thiệu Màng ngoài tim là một túi bao quanh tim và gốc của các mạch máu lớn đi ra từ tim. Màng ngoài tim có hai lớp gồm: Lá...

Hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí bệnh tim mạch trong đại dịch Covid-19 – P5

PGS.TS ĐỖ QUANG HUÂN, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, ThS.BS LÊ PHÁT TÀI, TS.BS ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG, BS.CK II. NGUYỄN TRUNG QUỐC, BS.CK II BÙI NGUYỄN HỮU VĂN, BS.CK II TRẦN THỊ HUỲNH NGA, ThS.BS MAI QUỐC DŨNG,ThS.BS NGUYỄN NHO TIẾN, ThS.BS ĐẶNG DUY PHƯƠNG Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   9.8. Thuyên...

Hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí bệnh tim mạch trong đại dịch Covid-19 – P4

PGS.TS ĐỖ QUANG HUÂN, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, ThS.BS LÊ PHÁT TÀI, TS.BS ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG, BS.CK II. NGUYỄN TRUNG QUỐC, BS.CK II BÙI NGUYỄN HỮU VĂN, BS.CK II TRẦN THỊ HUỲNH NGA, ThS.BS MAI QUỐC DŨNG,ThS.BS NGUYỄN NHO TIẾN, ThS.BS ĐẶNG DUY PHƯƠNG Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   9.5 Suy...

Viêm màng ngoài tim cấp: Cập nhật chẩn đoán và điều trị – P2

TS. BS. ĐÀO THỊ THANH BÌNH Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch THS. BS. LÊ PHÁT TÀI Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   3.7 Điều trị 3.7.1 Nguyên tắc: Điều trị VMNT cấp nên nhằm vào mục tiêu căn nguyên cơ bản. Tuy nhiên, ở các nước phát triển, hầu hết các trường hợp VMNT...

Viêm màng ngoài tim cấp: Cập nhật chẩn đoán và điều trị – P1

TS.BS ĐÀO THỊ THANH BÌNH Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch THS.BS LÊ PHÁT TÀI Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   Giới thiệu Màng ngoài tim là một túi bao quanh tim và gốc của các mạch máu lớn đi ra từ tim. Màng ngoài tim có hai lớp gồm:...

Hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí bệnh tim mạch trong đại dịch Covid-19 – P3

PGS.TS ĐỖ QUANG HUÂN, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, ThS.BS LÊ PHÁT TÀI, TS.BS ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG, BS.CK II. NGUYỄN TRUNG QUỐC, BS.CK II BÙI NGUYỄN HỮU VĂN, BS.CK II TRẦN THỊ HUỲNH NGA, ThS.BS MAI QUỐC DŨNG,ThS.BS NGUYỄN NHO TIẾN, ThS.BS ĐẶNG DUY PHƯƠNG Viện Tim TP. Hồ Chí Minh 9.2. Nhồi...

Hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí bệnh tim mạch trong đại dịch Covid-19 – P2

PGS.TS ĐỖ QUANG HUÂN, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, ThS.BS LÊ PHÁT TÀI, TS.BS ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG, BS.CK II. NGUYỄN TRUNG QUỐC, BS.CK II BÙI NGUYỄN HỮU VĂN, BS.CK II TRẦN THỊ HUỲNH NGA, ThS.BS MAI QUỐC DŨNG,ThS.BS NGUYỄN NHO TIẾN, ThS.BS ĐẶNG DUY PHƯƠNG Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   7.3.2. Các...

Hướng dẫn của Hội tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí bệnh tim mạch trong đại dịch Covid-19 – P1

PGS.TS ĐỖ QUANG HUÂN, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, ThS.BS LÊ PHÁT TÀI, TS.BS ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG, BS.CK II. NGUYỄN TRUNG QUỐC, BS.CK II BÙI NGUYỄN HỮU VĂN, BS.CK II TRẦN THỊ HUỲNH NGA, ThS.BS MAI QUỐC DŨNG,ThS.BS NGUYỄN NHO TIẾN, ThS.BS ĐẶNG DUY PHƯƠNG Viện Tim TP. Hồ Chí Minh   1....

Hướng dẫn của hội tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí bệnh tim mạch trong đại dịch Covid-19

PGS.TS ĐỖ QUANG HUÂN, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, ThS.BS LÊ PHÁT TÀI, TS.BS ĐỖ THỊ NAM PHƯƠNG, BS.CK II. NGUYỄN TRUNG QUỐC, BS.CK II BÙI NGUYỄN HỮU VĂN, BS.CK II TRẦN THỊ HUỲNH NGA, ThS.BS MAI QUỐC DŨNG, ThS.BS NGUYỄN NHO TIẾN, ThS.BS ĐẶNG DUY PHƯƠNG Viện Tim TP. Hồ Chí...

THÔNG BÁO