Y học thực chứng

PubMed-h1

Tìm y văn qua PubMed

Y học thực chứng được định nghĩa là một phương pháp thực hành y khoa bằng cách sử dụng bằng chứng hiện hành một cách có ý thức và công minh kết hợp với kĩ năng lâm sàng để đi đến quyết định về chăm sóc bệnh...
Bayes-h5

Diễn giải kết quả nghiên cứu bằng định lí Bayes

Một trong những câu trả lời quan trọng nhất mà người đọc kết quả của một công trình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trial - RCT) muốn có là: với những dữ liệu thu thập được, xác suất mà phương ...
Odds_Ratio-h1

Phân biệt Odds Ratio & Relative Risk

Tóm tắt: Một trong những hiểu lầm phổ biến trong diễn giải kết quả nghiên cứu lâm sàng là nhầm lẫn giữa odds ratio (OR) và relative risk (RR).  Nhiều công trình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trial - RCT) ...
Sanifi-h1

Y học thực chứng – Sanofi

Y học thực chứng (Evidence-based medicine) được định nghĩa như là một phương pháp thực hành y khoa dựa vào các dữ liệu y học một cách sáng suốt và có ý thức, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. GS. Nguyễn...
RR-h4

Đo lường hiệu quả điều trị

Mô hình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled clinical trial – hay viết tắt là RCT) là một phương pháp hữu hiệu nhất và khách quan nhất để đánh giá hiệu quả và an toàn của một thuộc điều trị. ...
roc-h1

Diễn giải nghiên cứu tiên lượng: ROC (Receiver Operating Characteristic)

Trong bài trước, chúng ta đã bàn qua cách diễn giải kết quả chẩn đoán và tiên lượng, với kết quả xét nghiệm mang tính “nhị phân” (tức chỉ có hai giá trị “dương tính” hay “âm tính).  Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu...
nnt

Qaly – hiểu biết & ứng dụng trong quyết định phương án điều trị

Đánh giá hiệu quả của một thuốc hay thuật điều trị thường dựa vào những chỉ số lâm sàng được định lượng khá chính xác.  Nhưng những chỉ số đó mang tính khoa học, không hẳn phản ảnh toàn diện tình trạng sức khỏe của...
pvv-h1

Diễn giải kết quả chẩn đoán

Từ điển tiếng Việt định nghĩa chẩn đoán là “xác định bệnh, dựa theo triệu chứng và kết quả xét nghiệm”.  Từ điển y khoa của Tây phương thì định nghĩa tương đối chi tiết hơn: chẩn đoán là qui trình xác định bản chất của...
Significance-b1

Diễn giải trị số P và khoảng tin cậy 95%

Trị số P có lẽ là một chỉ số phổ biến nhất trong các công trình nghiên cứu lâm sàng, và cũng chính vì sự phổ biến mà nó cũng dễ bị hiểu lầm và lạm dụng.  Một nghiên cứu ở một nhóm bác sĩ chuyên khoa...

THÔNG BÁO