Google search engine

Y học thực chứng

Odds_Ratio-h1

Phân biệt Odds Ratio & Relative Risk

Tóm tắt: Một trong những hiểu lầm phổ biến trong diễn giải kết quả nghiên cứu lâm sàng là nhầm lẫn giữa odds...
nnt

Qaly – hiểu biết & ứng dụng trong quyết định phương án điều trị

Đánh giá hiệu quả của một thuốc hay thuật điều trị thường dựa vào những chỉ số lâm sàng được định lượng khá chính...
pvv-h1

Diễn giải kết quả chẩn đoán

Từ điển tiếng Việt định nghĩa chẩn đoán là “xác định bệnh, dựa theo triệu chứng và kết quả xét nghiệm”.  Từ điển y...

Diễn giải trị số P và khoảng tin cậy 95%

Trị số P có lẽ là một chỉ số phổ biến nhất trong các công trình nghiên cứu lâm sàng, và cũng chính...

DANH MỤC

THÔNG BÁO