Google search engine

Thông tin nhanh

Theo định kỳ 2 năm một lần, Hội Tim Mạch học TP. HCM chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam

– nhằm tập trung đánh giá các nghiên cứu khoa học từ thực tiễn, đồng thời cập nhật, trao đổi kiến thức và kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa bệnh tim mạch của Thế giới và Việt Nam cho các Hội viên.

Hội nghị Khoa học Tim Mạch khu vực phía Nam lần thứ 11 được tiến hành trong 3 ngày 26, 27, 28/11/2013, bao gồm 14 phiên với 66 đề tài và 6 Hội thảo chuyên đề được báo cáo chính thức tại Hội nghị.

            Ngoài các chủ đề “luôn là vấn đề nóng” như: Tăng huyết áp, Suy tim, Bệnh tim mạch và hội chứng chuyển hóa…; Hội nghị năm nay được các chuyên gia tập trung vào một số vấn đề mang tính chất “cập nhật” như: Thuốc chống đông thế hệ mới, Cập nhật điều trị tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường trong thực hành lâm sàng, Lo âu và bệnh lý tim mạch…; và xác định đây là “Kỷ nguyên của chiến lược phối hợp thuốc” để điều trị hiệu quả bệnh tim mạch và các bệnh không lây trong trong bối cảnh hiện nay.

            Quan điểm mới đáng chú ý của Hội Tim mạch học TPHCM là đánh giá và ghi nhận đúng mức tầm quan trọng của công tác điều dưỡng trong điều trị bệnh… – vì vậy, ngay từ Hội nghị lần thứ 10 (tổ chức năm 2011), Hội đã “đi tiên phong” trong việc phối hợp tổ chức phiên báo cáo riêng cho Hội Điều dưỡng trong Hội nghị khoa học tim mạch; sự phối hợp đó được đánh giá là “sẽ đem lại lợi ích lớn cho bệnh nhân” được tiếp tục trong Hội nghị năm nay và những năm tiếp theo…

 

            Năm 2013, Hội Tim Mạch học TPHCM tròn 20 tuổi. Chuẩn bị cho Đại Hội toàn thể Hội Tim mạch học TPHCM nhiệm kỳ V (2013-2018), Ban Chấp hành đã tiến hành Hội nghị trù bị vào ngày 31/10/2013, kiểm điểm các mặt công tác đã thực hiện được trong nhiệm kỳ IV, trao đổi và thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V và tiến hành việc kiện toàn công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành khoá mới. Hội nghị trù bị đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, trình Đại Hội phê chuẩn, gồm:

–         Toàn văn Báo cáo TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ IV (2008-2013) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2013-2018)

–         Nội dung báo cáo tài chính tổng hợp 2008-2013

–         Toàn văn nội dung tự kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV

–         Toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Tim Mạch học TP Hồ Chí Minh (bản sửa đổi, bổ sung)

–         Danh sách Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ V (2013-2018) gồm 25 vị; danh sách Ban kiểm tra (gồm 3 vị)

 

            Cũng nhân dịp này Hội nghị đã nhất trí đề nghị Đại Hội vinh danh “Ủy viên danh dự Ban Chấp hành Hội Tim mạch học TPHCM” 15 vị nguyên là lãnh đạo và ủy viên Ban Chấp hành qua các nhiệm kỳ, đã có những đóng góp quan trọng trong sự hình thành và phát triển của Hội trong 20 năm qua.

 

Thông tin liên quan:

{article 994}{link}1. {title}{/link}{/article}

{article 995}{link}2. {title}{/link}{/article}

{article 992}{link}3. {title}{/link}{/article}

{article 996}{link}4. {title}{/link}{/article}

{article 997}{link}5. {title}{/link}{/article}

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO