Google search engine
Google search engine

Thông báo số 1 của thường vụ Ban chấp hành Hội Tim mạch TP.HCM

LogoTMThường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan như sau:

THÔNG BÁO SỐ 1 CỦA THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH HỘI TIM MẠCH TP.HCM

VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ

“TĂNG HUYẾT ÁP VÀ BỆNH LÝ MẠCH MÁU NGOẠI VI”

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan như sau:
Các Hội nghị khoa học chuyên đề do Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh chủ trì và tổ chức đã trở thành những hoạt động quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học của Hội nói riêng và của giới chuyên môn khu vực phía Nam nói chung. Năm 2008, Hội nghị khoa học chuyên đề “Đột tử” đã được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn cũng như về công tác tổ chức.
Thường vụ Ban Chấp hành đã thống nhất về chủ trương tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề vào năm nay (2010) tại TP. Hồ Chí Minh – thời gian dự kiến diễn ra trong 2 ngày của tuần thứ 3 tháng 9/2010 – với chủ đềTăng huyết áp và bệnh lý mạch máu ngoại vi”.
Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. HCM trân trọng đề nghị quý Giáo sư, Bác sỹ, Hội viên – có các đề tài nghiên cứu (cận lâm sàng và lâm sàng) nội khoa, ngoại khoa,  can thiệp mạch máu liên quan đến chủ đề nêu trên – một số vấn đề sau đây:

1. Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường.

2. Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức in Poster hoặc đăng trong tài liệu Kỷ yếu Hội nghị (không thuyết trình trên Hội trường).

3. Về nội dung báo cáo trong Hội nghị, Ban Tổ chức không hạn chế đề tài, song lưu ý: những đề tài đăng ký báo cáo trong Hội nghị cần có yếu tố “mới” được cập nhật hoặc mang tính chất “phát triển” và/hoặc “tổng quát” hơn; những đề tài đã báo cáo trong các Hội nghị trước, nếu như không có gì phát triển thêm – đề nghị không báo cáo dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường trong Hội nghị lần này.

4. Thời hạn gửi đăng ký báo cáo cho Ban Tổ chức (để trình Hội đồng Khoa học của Hội nghị xét duyệt và sắp xếp chương trình) là:

  • Bản thảo tóm tắt (Abstract): trước ngày 15/07/2010.
  • Bản thảo đầy đủ (Full Text):     trước ngày 15/08/2010.

Rút kinh nghiệm các Hội nghị trước đây – việc đăng ký và gửi các báo cáo thường chậm trễ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị… Vì vậy, Ban Tổ chức sẽ không nhận bất kỳ một báo cáo nào gửi sau thời hạn nêu trên (trừ các trường hợp đặc biệt có đăng ký trước và được Chủ tịch Hội chấp thuận cho gửi chậm hơn – nhưng không quá 10 ngày).

5. Để thuận tiện cho việc in ấn Tài liệu Hội nghị, thống nhất chỉ dùng 2 Fonts chữ VNI-Times và Unicode; chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong Abstracts; chuyển về cho Ban Tổ chức qua email. Đối với các bản Full Text có tổng dung lượng lớn hơn 2MB, đề nghị tác giả ghi nội dung, hình ảnh, biểu đồ, bảng… vào đĩa CD và gửi về cho Ban Tổ chức.

Nơi nhận:

Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề.

1. ThS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí – Tổng Thư ký Hội Tim Mạch học TP.HCM

2. Nhà Báo Nguyễn Trần Nguyên – Ủy viên BCH Hội Tim Mạch học TP.HCM

Địa chỉ: số 290/58 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Tel: 08.22101905 (06-07), Fax: 08.35265743

Mobile: 090.9981899, 090.9992729

E.mail:  cva.news@yahoo.com.vn , jst_nguyen@yahoo.com , hohuynhquangtri@yahoo.com

 

TM. THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đã ký

GS. TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO