Google search engine
Google search engine

Ban tổ chức Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, năm 2013

BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch

GS Nguyễn Khánh Trạch

Đồng chủ tịch

PGS TS Nguyễn Đức Công

Thành viên  Ban tổ chức

1.    PGS TS Hồ Thượng Dũng

2.    TS Lê Văn Quang

3.    PGS TS Đỗ Kim Quế

4.    TS Lê Đình Thanh

5.    BS CK2 Nguyễn Văn Thành

6.    BS CK2 Phan Vũ Nhân

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CHỦ TỊCH ĐOÀN

1.    GS TS Nguyễn Khánh Trạch, Hội Nội khoa VN, Hà Nội

2.    GS TS Huỳnh Văn Minh, ĐH Y khoa Huế

3.    GS TS Nguyễn Hải Thủy, ĐH Y khoa Huế

4.    PGS TS Phạm Nguyễn Vinh, BV Tâm Đức, TP.HCM

5.    PGS TS Nguyễn Đức Công, BV Thống Nhất, TP.HCM

6.    PGS TS Nguyễn Văn Trí, Bộ môn Lão, ĐHYD TP.HCM

7.    PGS TS Đoàn Văn Đệ, Học viện Quân Y 103, Hà Nội

8.    PGS TS Trần Văn Ngọc, Bộ môn Nội, ĐHYD TP.HCM

9.    PGS TS Hoàng Trung Vinh, Học viện Quân Y 103, Hà Nội

10.  PGS TS Phạm Nguyên Sơn, Học viện Quân Y 103, Hà Nội

11.  PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TP.HCM

12.  PGS TS Đỗ Kim Quế, BV Thống Nhất, TP.HCM

13.  PGS TS Vũ Quang Huy, BV Thống Nhất, TP.HCM

14.  PGS TS Nguyễn Quang Tuấn, Viện Tim Hà Nội

15.  PGS TS Cao Phi Phong, Bộ môn Nội Thần kinh, ĐHYD TP.HCM

16.  PGS TS Trần Quang Bính, BV Chợ Rẫy, TP.HCM

17.  TS Đỗ Quang Huân, Viện Tim TP.HCM

18.  TS Hồ Huỳnh Quang Trí, Viện Tim TP.HCM

19.  TS Huỳnh Nghĩa, BV Huyết học và truyền máu, TP.HCM

20.  TS Nguyễn Thượng Nghĩa, BV Chợ Rẫy, TP.HCM

21.  TS Huỳnh Văn Thưởng, BV ĐK tỉnh Khánh Hòa

22.  TS Lê Văn Quang, BV Thống Nhất, TP.HCM

23.  TS Lê Đình Thanh, BV Thống Nhất, TP.HCM

24.  TS Lê Thị Kim Nhung, BV Thống Nhất, TP.HCM

25.  TS Nguyễn Tiến Lý, BV Thống Nhất, TP.HCM

26.  TS Lê Sỹ Sâm, BV Thống Nhất, TP.HCM

27.  TS Hoàng Văn Quang, BV Thống Nhất, TP.HCM

28.  TS Nguyễn Bách, BV Thống Nhất, TPHCM

29.  TS Trần Đình Đạt, trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Định

30.  BS CK2 Phan Nam Hùng, Hội Nội khoa VN, Bình Định

31.  BS CK2 Phan Vũ Nhân, Sở Y tế tỉnh Phú Yên

32.  BS CK2 Nguyễn Văn Thành, BV Thống Nhất, TPHCM

33.  BS CK2 Trần Minh Tâm, BVĐK tỉnh Phú Yên

34.  BS CK2 Trần Văn Trung, BVĐK tỉnh Bình Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO