Google search engine

Thông báo số 2 về Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ HỘI NGHỊ NỘI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

Năm 2013

 

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

HỘI NỘI KHOA VIỆT NAM

        

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO SỐ 2

VỀ HỘI NGHỊ NỘI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

Năm 2013

 

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể quý đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các Trường Đại học Y khoa trong cả nước nội dung sau:

Hội Nội Khoa Việt Nam và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII,  năm 2013.

–         Địa điểm tổ chức: Khách sạn Kaya

Số 238 Hùng Vương – Phường 7 – Thành phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên

–         Thời gian: ngày 03 tháng 08 năm 2013.

Ban Tổ chức hội nghị trân trọng cảm ơn quý Thầy, quý Cô và các bạn đồng nghiệp đã đăng ký tham gia hội nghị và có các đề tài nghiên cứu khoa học báo cáo tại Hội nghị. Kính đề nghị các báo cáo viên khẩn trương hoàn thành các bài báo cáo và gửi về cho Ban tổ chức theo kế hoạch.

Ban Tổ chức hội nghị kính mong các bệnh viện, trường đại học Y khoa (gọi tắt là các đơn vị) tiếp tục đăng ký để tham gia hội nghị và có các đề tài khoa học báo cáo tại Hội nghị các chuyên đề về Nội khoa.

Kính đề nghị các đơn vị và quý đồng nghiệp tham gia hội nghị lưu ý những vấn đề sau:

1. Đăng ký tham gia và chuẩn bị báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học tại hội nghị dưới hình thức thuyết trình trên hội trường.

2. Đăng ký tham gia và chuẩn bị đề tài nghiên cứu khoa học đăng trong Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh.

Các biểu mẫu Phiếu đăng ký tham gia hội nghị, vui lòng tải về Website: http://www.thongnhathospital.org.vn

3. Về nội dung đề tài báo cáo trong hội nghị:

– Ban Tổ chức không hạn chế đề tài. Tuy nhiên cần lưu ý các đề tài đăng ký báo cáo trong Hội nghị cần có yếu tố “mới” được cập nhật hoặc mang tính chất “tiến bộ” hoặc/và “tổng quát”.

4. Thời hạn gửi đăng ký tham dự hội nghị và tên đề tài về Ban Tổ chức trước ngày 25/5/2013.

– Thời gian trình đề tài cho Hội đồng Khoa học của Hội nghị xét duyệt và sắp xếp chương trình là:

* Bản tóm tắt (Abstract): trước ngày 31/5/2013

* Bản đầy đủ (Full Text): trước ngày 31/5/2013.

5. Về sử dụng phông chữ: Thống nhất chỉ sử dụng font Unicode.

6. Về ngôn ngữ: Chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong bản Abstract.

Các đề tài gửi về cho Ban Tổ chức bằng Email. Đối với các đề tài có dung lượng lớn hơn 2MB, đề nghị tác giả gửi bằng đĩa CD-Room.

 

Ban Tổ chức hội nghị kính mong được sự quan tâm và tham gia của quý đồng nghiệp ./.

 

Nơi nhận đăng ký:

BTC. Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần VIII, Bệnh viện Thống Nhất:

1. BSCKII. Nguyễn Văn Thành – TP. KHTH

Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, TP HCM.

Tel: 38642142;                     Fax:38656715

Email:bsthanhtn@gmail.com

Mobile: 0908464248                      

2. PGS. TS. Nguyễn Đức Công – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Email: cong1608@gmail.com

Mobile: 0982160860

3. PGS. TS. Hồ Thượng Dũng – Phó Giám đốc, Bệnh viện Thống Nhất

Email: dunghothuong@yahoo.com

Mobile: 0908136361

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Đã ký

PGS. TS. Nguyễn Đức Công

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ HỘI NGHỊ NỘI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

NĂM 2013

Phiếu dành cho đại biểu là:Báo cáo viên, ĐB có đề tài không thuyết trình trong hội nghị Downoad
Phiếu dành cho đơn vị tham gia hội nghị  Downoad

 

** Ban tổ chức Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, năm 2013

** Giới thiệu về đất nước con người Phú Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO