Google search engine

Ban tổ chức đại hội nội khoa lần VII và Hội nghị Khoa học toàn quốc 2013, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Ban tổ chức đại hội nội khoa lần VII và Hội nghị Khoa học toàn quốc 2013, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
tại khách sạn KAYA,238 Hùng Vương, Phường 7,  Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Ban tổ chức đại hội nội khoa lần VII và Hội nghị Khoa học toàn quốc 2013, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

tại khách sạn KAYA,238 Hùng Vương, Phường 7,  Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

 

BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch

GS Nguyễn Khánh Trạch

Đồng chủ tịch

PGS TS Nguyễn Đức Công

Thành viên  Ban tổ chức

1.    PGS TS Hồ Thượng Dũng

2.    TS Lê Văn Quang

3.    PGS TS Đỗ Kim Quế

4.    TS Lê Đình Thanh

5.    BS CK2 Nguyễn Văn Thành

6.    BS CK2 Phan Vũ Nhân

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CHỦ TỊCH ĐOÀN

1.    GS TS Nguyễn Khánh Trạch, Hội Nội khoa VN, Hà Nội

2.    GS TS Huỳnh Văn Minh, ĐH Y khoa Huế

3.    GS TS Nguyễn Hải Thủy, ĐH Y khoa Huế

4.    PGS TS Phạm Nguyễn Vinh, BV Tâm Đức, TP.HCM

5.    PGS TS Nguyễn Đức Công, BV Thống Nhất, TP.HCM

6.    PGS TS Nguyễn Văn Trí, Bộ môn Lão, ĐHYD TP.HCM

7.    PGS TS Trần Văn Ngọc, Bộ môn Nội, ĐHYD TP.HCM

8.    PGS TS Vũ Đình Hùng, Học viện Quân Y phía nam, TP HCM

9.    PGS TS Ngô Quý Châu, BV Bạch Mai, Hà Nội

10. PGS TS Nguyễn Thị Bạch Tuyết, BV Bạch Mai, Hà Nội

11. PGS TS Đỗ Quyết, BV 103 Học viện Quân Y, Hà Nội

12. PGS TS Phạm Nguyên Sơn, BV 103 Học viện Quân Y, Hà Nội

13. PGS TS Lê Thị Hòa, BV TƯQĐ 108, Hà Nội

14. PGS TS Lê Văn Thạch, BV Hữu Nghị, Hà Nội

15. PGS TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TP.HCM

16. PGS TS Đỗ Kim Quế, BV Thống Nhất, TP.HCM

17. PGS TS Vũ Quang Huy, BV Thống Nhất, TP.HCM

18. PGS TS Nguyễn Quang Tuấn, Viện Tim Hà Nội

19. PGS TS Cao Phi Phong, Bộ môn Nội Thần kinh, ĐHYD TP.HCM

20. PGS TS Trần Quang Bính, BV Chợ Rẫy, TP.HCM

21. PGS TS Ngô Văn Truyền, ĐH Y Cần Thơ

22. PGS TS Nguyễn Duy Thắng, BV Nông Nghiệp, Hà Nội

23. TS Lưu Thị Bình, BVĐKTƯTN, Hà Nội

24. TS Đỗ Quang Huân, Viện Tim TP.HCM

25. TS Hồ Huỳnh Quang Trí, Viện Tim TP.HCM

26. TS Huỳnh Nghĩa, BV Huyết học và truyền máu, TP.HCM

27. TS Nguyễn Thượng Nghĩa, BV Chợ Rẫy, TP.HCM

28. TS Huỳnh Văn Thưởng, BV ĐK tỉnh Khánh Hòa

29. TS Lê Văn Quang, BV Thống Nhất, TP.HCM

30. TS Lê Đình Thanh, BV Thống Nhất, TP.HCM

31. TS Lê Thị Kim Nhung, BV Thống Nhất, TP.HCM

32. TS Nguyễn Tiến Lý, BV Thống Nhất, TP.HCM

33. TS Lê Sỹ Sâm, BV Thống Nhất, TP.HCM

34. TS Hoàng Văn Quang, BV Thống Nhất, TP.HCM

35. TS Nguyễn Bách, BV Thống Nhất, TPHCM

36. TS Trần Đình Đạt, trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Định

37. TS Võ Bảo Dũng, BVĐK tỉnh Bình Định

38. BS CK2 Nguyễn Văn Thành, BV Thống Nhất, TPHCM

39. BS CK2 Phan Nam Hùng, BVĐK tỉnh Bình Định

40. BS CK2 Trần Văn Trung, BVĐK tỉnh Bình Định

41. BS CK2 Phan Vũ Nhân, Sở Y tế tỉnh Phú Yên

42. BS CK2 Trần Minh Tâm, BVĐK tỉnh Phú Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO