Google search engine

Thông báo về việc hoãn tổ chức “Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vự̣c phía Nam lần thứ 17 (2021)”

Thông báo về việc hoãn tổ chức

Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vự̣c phía Nam lần thứ 17 (2021)

 

Thường vụ Ban Chấp hành Liên chi hội Tim mạch TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý đồng nghiệp và các đơn vị liên quan:

Tình hình dịch COVID-19 hiện nay chưa có dấu hiệu lắ́ng xuống và số ca nhiễm mớ́i vẫn nhiều. Sau khi tham khảo ý kiến của thường vụ Ban chấp hành Liên chi hội Tim mạch TP HCM, ban tổ chức Hội nghị quyết định dời ngày tổ chức Hội nghị lại đến thời điểm thuận lợi hơn (BTC sẽ có thông báo sau).

Trân trọng,

                                                                               THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH

                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                              Đã ký

                                                                                TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO