Google search engine

An toàn và hiệu quả của viên phối hợp 3 Atorvastatin – Amlodipine – Perindopril ở bệnh nhân Việt Nam bị tăng huyết áp và tăng Cholesterol máu: Một nghiên cứu nhãn mở – P1

VIÊN VĂN ĐOAN

Đại diện các nghiên cứu viên Viện Tim Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Đồng tác giả: BS. VIÊN VĂN ĐOÀN

 

Tiết lộ của tác giả: Đã tham gia với tư cách điều tra viên trong các nghiên cứu của Sanofi (Tiểu đường), Astrazeneca, Novartis.

Tạp chí mục tiêu: Tạp chí Thuốc tim mạch Hoa Kỳ

Số từ: 4069

Các ấn phẩm trước:

Dữ liệu từ nghiên cứu này trước đây đã được xuất bản dưới dạng tóm tắt:

Hoa và cộng sự. Một nghiên cứu nhãn mở để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phối hợp liều cố định atorvastatin/amlodipine/perindopril ở bệnh nhân trưởng thành, sau bốn tuần điều trị đầy đủ với atorvastatin, amlodipine và perindopril được dùng đồng thời. Tạp chí Hội Tim mạch TP.HCM, 2018

Số đăng ký nghiên cứu : ISRCTN27159806 (https://doi.org/10.1186/ISRCTN27159806)

 TÓM TẮT

Mục tiêu: Thu thập dữ liệu bệnh nhân ngoại trú về tính an toàn và hiệu quả của viên phối hợp liều cố định atorvastatin/amlodipine/perindopril trên bệnh nhân tăng huyết áp và tăng cholesterol máu được điều trị thường qui trên lâm sàng tại Việt Nam.

Phương pháp:

Đây là nghiên cứu giai đoạn III, nhãn mở, ngẫu nhiên, kéo dài 12 tuần trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát và rối loạn lipid máu đã được khởi trị tăng huyết áp với đơn trị liệu trong ít nhất 1 tháng. Tất cả bệnh nhân bắt đầu giai đoạn khởi trị 4 tuần và dùng atorvastatin, amlodipine và perindopril viên rời phối hợp với liều 10 mg, 5 mg và 5 mg (10/5/5), hoặc 20 mg, 5 mg và 5 mg (20/5/5). Ở tuần thứ 4, những bệnh nhân được kiểm soát huyết áp (HATT/HATTr <140/90 mmHg) được chuyển sang viên phối hợp liều cố định atorvastatin, amlodipine, perindopril ở cùng liều lượng họ được sử dụng trong giai đoạn đầu: phối hợp viên rời 10/5/5 chuyển thành viên phối hợp liều cố định 10/5/5 (Nhóm 1) hoặc phối hợp viên rời 20/5/5 chuyển thành viên phối hợp liều cố định 20/5/5 (Nhóm 2). Tiêu chí đánh giá chính là số lượng bệnh nhân duy trì kiểm soát huyết áp <140/90 mmHg ở tuần 12. Tiêu chí phụ bao gồm những thay đổi về mức HATT/HATTr và LDL-C từ đầu đến tuần 12, và tỷ lệ bệnh nhân đạt được hoặc duy trì LDL-C mục tiêu là <2,6 mmol/L (100 mg/dL) ở tuần 12. Các biến cố bất lợi do thuốc được theo dõi trong suốt nghiên cứu.

Kết quả: Nghiên cứu thu nhận 152 bệnh nhân, trong đó 130 bệnh nhân thỏa các tiêu chuẩn chọn và được chia ngẫu nhiên viên phối hợp atorvastatin/amlodipine/perindopril: 67 ở liều 10/5/5 mg và 63 ở liều 20/5/5 mg. Các đặc điểm nhân khẩu học cơ bản về trung bình tương đương giữa các nhóm điều trị, ngoại trừ tỉ lệ bệnh nhân lớn tuổi hơn (≥65 tuổi) với thời gian mắc bệnh lâu hơn ở nhóm 2. Huyết áp mục tiêu <140/90 mmHg với viên phối hợp liều cố định được giữ ở 86,4% và 90,9% bệnh nhân tương ứng ở nhóm 1 và 2. Mức giảm trung bình của HATT/HATTr từ lúc ban đầu đến tuần 12 ở hai nhóm tương ứng là -27±12 / -12±9,5 mmHg và -25±9,4/-10±8,9 mmHg; mức giảm trung bình LDL-C lần lượt là -1,0±0,8 mmol / L (-39,3±31,1 mg/dl) và -1,2±1,0 mmol/L (-45,8±37,1 mg/dl). Vào cuối nghiên cứu, 75,0% bệnh nhân ở nhóm 1 và 85,7% ở nhóm 2 đã đạt được mục tiêu LDL-C là <2,6 mmol/L (100 mg/dl). Sự tuân thủ và dung nạp cao ở các nhóm điều trị liều so sánh giữa viên rời và viên phối hợp.

Kết luận: Viên phối hợp liều cố định atorvastatin/amlodipine/perindopril giúp phần lớn bệnh nhân duy trì huyết áp mục tiêu. Vào cuối nghiên cứu, một tỷ lệ cao bệnh nhân cũng đạt được mục tiêu LDL-C của họ. Tất cả các mức liều viên phối hợp cố định đều được dung nạp tốt. Sự tiện lợi của của chế độ dùngthuốc đơn giản có thể cải thiện việc kiểm soát huyết áp và rối loạn lipid máu trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Những điểm chính

  • Tỷ lệ tăng huyết áp và rối loạn lipid máu ở Việt Nam cao và cần có các chiến lược mới nhằm vào mức độ gia tăng của nguy cơ tim mạch.
  • Sử dụng viên phối hợp liều cố định atorvastatin/amlodipine/perindopril trên bệnh nhân Việt Nam bị tăng huyết áp và tăng cholesterol máu có hiệu quả trong việc duy trì huyết áp mục tiêu và đạt được mục tiêu LDL-C.
  • Cách tiếp cận này cung cấp cho bệnh nhân một chế độ dùng thuốc đơn giản hơn và có thể cải thiện việc kiểm soát tăng huyết áp và rối loạn lipid máu trong thực hành lâm sàng thường quy.

 Giới thiệu

Tăng huyết áp và rối loạn lipid máu lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn thế giới [1], và ảnh hưởng nhiều hơn đến các nước có thu nhập thấp. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng hơn 3/4 gánh nặng tử vong do bệnh tim mạch (CVD) toàn cầu hiện nay xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp như Việt Nam [2]. Giống như các nước Châu Á khác, Việt Nam đã có tốc độ hiện đại hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Kết quả của việc thay đổi trong lối sống và chế độ ăn uống, có nghĩa là nhiều người trung niên hiện đang phải gánh chịu hậu quả của tích lũy các yếu tố nguy cơ tim mạch [3,4]. Một nghiên cứu quốc gia về gánh nặng bệnh tật và thương tật được thực hiện năm 2008 cho thấy các bệnh tim mạch, chủ yếu là đột quỵ và bệnh mạch vành, chiếm 1/3 tổng số ca tử vong ở Việt Nam và đứng đầu trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu [5].

Ngày nay người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng tăng huyết áp hiếm khi xảy ra đơn lẻ, nhưng lại kết hợp với các yếu tố nguy cơ tim mạch khác để làm trầm trọng thêm nguy cơ tim mạch. Do đó, trong khi điều trị hạ huyết áp được ước tính làm giảm nguy cơ tim mạch khoảng 20-25%, thì việc kết hợp nó với điều trị tăng cholesterol trong máu sẽ làm giảm nguy cơ tim mạch còn lại khoảng 35% nữa [6].Mặc dù đã biết rõ điều này, những dữ liệu gần đây từ EUROASPIRE V lại cho thấy ít hơn 50% bệnh nhân được điều trị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hoặc đái tháo đường đáp ứng các mục tiêu điều trị theo hướng dẫn để phòng ngừa bệnh tim mạch thứ phát [7]. Số liệu điều tra dựa trên dân số ở Việt Nam cho thấy chỉ có khoảng 12% bệnh nhân tăng huyết áp được kiểm soát huyết áp [8] và khoảng 50% đạt mục tiêu LDL-C [9].

Sự tuân thủ của bệnh nhân trong việc dùng thuốc theo chỉ định là một yếu tố quan trọng để đạt được các mục tiêu về huyết áp và lipid, bao gồm việc bác sĩ bắt đầu điều trị một cách nhanh chóng hoặc tăng cường điều trị khi không đạt được mục tiêu điều trị, điều chỉnh đầy đủ và bệnh nhân tuân thủ. Tuy nhiên, bản chất của tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là không có triệu chứng và suốt đời, có nghĩa là nhiều bệnh nhân không thể hình dung được lợi ích của điều trị lâu dài, đặc biệt khi điều này liên quan đến việc uống nhiều viên thuốc. Gánh nặng của việc phải thuốc viên nhiều lần được chứng minh là có tác động lớn đến việc tuân thủ điều trị ở bệnh nhân tăng huyết áp [10–12], và đặc biệt ở những bệnh nhân phải dùng cả thuốc hạ huyết áp và hạ lipid máu [10-13-14]. Dựa trên phân tích hồi cứu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quản lý y tế Ý, hơn một phần tư số bệnh nhân được kê đơn atorvastatin, amlodipine và perindopril như các thành phần riêng lẻ được ước tính sẽ ngừng điều trị trong cùng năm và chỉ 54,5% bệnh nhân tuân thủ [14]

Đơn giản hóa điều trị là một trong những phương pháp đơn giản nhất để cải thiện sự tuân thủ và được đề cao trong các hướng dẫn điều trị tăng huyết áp được cập nhật gần đây [15,16]. Các thử nghiệm quy mô lớn ở những bệnh nhân có hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao đã chứng minh rằng phối hợp liều cố định có liên quan đến việc tuân thủ lâu dài được cải thiện đáng kể [17,18] và các hướng dẫn thừa nhận việc sử dụng các thuốc này khi cần thiết và hiệu quả của từng thành phần. đã được chứng minh [15,19].Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch cao, có thể được hưởng lợi từ can thiệp điều trị bằng viên phối hợp liều cố định để đơn giản hóa điều trị tăng huyết áp và rối loạn lipid máu, đồng thời cải thiện tuân thủ và kiểm soát, tuy nhiên thường ít được thể hiện trong các thử nghiệm lâm sàng. Nghiên cứu hiện tại được thực hiện ở bệnh nhân ngoại trú nhằm thu thập dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn của phối hợp atorvastatin/amlodipine/perindopril một viên ở bệnh nhân Việt Nam bị tăng huyết áp và tăng cholesterol máu được điều trị trên lâm sàng thường quy.

 BỆNH NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP

Bệnh nhân

 Bệnh nhân đủ điều kiện là nam hoặc nữ từ 18 tuổi trở lên bị tăng huyết áp vô căn không kiểm soát và rối loạn lipid máu đã được điều trị tăng huyết áp đơn trị liệu với liều ban đầu ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu nghiên cứu. Tăng huyết áp được định nghĩa là tăng huyết áp tâm thu và tâm trương kết hợp (140 mmHg £ hatt <160 mmHg, 90 mmHg £ hattr <100 mmHg) hoặc tăng huyết áp tâm thu đơn lẻ (140 mmHg £ hattr <160 mmHg và hattr <90 mmHg). Rối loạn lipid máu được định nghĩa là giá trị LDL-C <2,6 mmol/l (100 mg / dl) ở những người hiện đang điều trị bằng atorvastatin 10 mg hoặc simvastatin 10 mg, hoặc 2,6 mmol/l (100 mg/dl) £ LDL-C £4,9 mmol/l (190 mg /dl) ở những bệnh nhân chưa dùng statin hoặc những người hiện đang điều trị bằng atorvastatin 10 mg hoặc simvastatin 5 hoặc 10 mg trong thời gian <3 tháng.

Tiêu chuẩn loại trừ chính đã biết là hạ huyết áp thế đứng có triệu chứng, tăng huyết áp thứ phát, đái tháo đường, BMI ≥30 kg /m2, tăng cholesterol máu gia đình, tiền sử bệnh cơ, tiền sử suy tim (NYHA độ III hoặc IV), bệnh tim nặng (ví dụ như nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực không ổn định) hoặc tai biến mạch máu não trong 6 tháng trước, bất kỳ chống chỉ định hoặc quá mẫn với điều trị statin, amlodipine hoặc perindopril, và phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Bệnh nhân được điều trị bằng amlodipine 10 mg, perindopril 10 mg hoặc statin (không phải liều thấp nhất) cũng bị loại trừ.

Quá trình nghiên cứu

Thử nghiệm này được thiết kế để thu thập dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của việc phối hợp liều cố định atorvastatin/amlodipine/perindopril ở những bệnh nhân Việt Nam đã được kiểm soát liều tối ưu của ba thành phần được sử dụng riêng lẻ. Nghiên cứu giai đoạn III, nhãn mở, ngẫu nhiên, kéo dài 12 tuần, được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2016 tại 5 trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam. Ở tuần 0 (ban đầu), tất cả bệnh nhân bắt đầu giai đoạn khởi đầu 4 tuần và nhận atorvastatin, amlodipine và perindopril dưới dạng phối hợp viên rời với liều 10 mg, 5 mg và 5 mg (10/5/5), hoặc 20 mg, 5 mg và 5 mg (20/5/5), tương ứng. Ở tuần thứ 4, những bệnh nhân được kiểm soát huyết áp đầy đủ (HATT <140 mmHg và HATTr <90 mmHg) ngừng phối hợp viên rời và được chuyển sang sử dụng atorvastatin, amlodipine, perindopril trong một viên cố định ở cùng liều lượng họ nhận được trong giai đoạn đầu với sự phối hợp viên rời (Hình 1). Điều trị này được tiếp tục cho đến khi kết thúc nghiên cứu trừ khi huyết áp không được kiểm soát ở tuần 4 hoặc tuần 8, trong trường hợp đó họ được tăng liều lên atorvastatin/amlodipine/ perindopril 20/5/10 mg (Hình 1). Bệnh nhân có HATT ≥160 mmHg và HATTr ≥100 mmHg ở lần khám tuần 4 hoặc tuần 8 đã được rút khỏi nghiên cứu. Tất cả các máy tính bảng được thực hiện một lần mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Sử dụng các loại thuốc hạ huyết áp khác hoặc các loại thuốc ảnh hưởng đến huyết áp đã bị cấm trong thời gian thử nghiệm.

Nghiên cứu được kiểm soát đúng theo bản sửa đổi hiện hành của Tuyên ngôn Helsinki theo hướng dẫn Thực hành lâm sàng tốt (GCP). Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt bởi các ủy ban đạo đức của các trung tâm nghiên cứu địa phương và Ủy ban Đạo đức của Bộ Y tế phù hợp với các quy định của địa phương ở Việt Nam. Tất cả bệnh nhân đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản trước khi được lựa chọn.

  • Đánh giá huyết áp

Tại mỗi lần khám, huyết áp ngồi tại văn phòng được đo vào buổi sáng và ghi 3 lần cách nhau 1-2 phút, sau 10 phút nghỉ ngơi, sử dụng thiết bị đo huyết áp kỹ thuật số đã được hiệu chuẩn và xác nhận với kích thước vòng bít phù hợp và máy in nhiệt. Cùng một mẫu thiết bị BP đã được sử dụng tại tất cả các trung tâm nghiên cứu. HATT và HATTr tại phòng khám được đo trong phòng yên tĩnh, ở thời điểm uống thuốc trong nghiên cứu (tức là 24 ± 3 giờ sau khi uống thuốc nghiên cứu cuối cùng). Giá trị trung bình của 2 giá trị cuối cùng của 3 phép đo được xem xét để đánh giá.

Đánh giá mỡ máu

Mẫu máu để xét nghiệm mỡ máu được thu thập vào tuần 0 và 12 trong điều kiện nhịn ăn (không ăn hoặc uống ngoại trừ nước trong 12 giờ trước khi đánh giá). Các thông số lipid sau đây được đo: cholesterol toàn phần, cholesterol lipoprotein mật độ cao và mật độ thấp (HDL-C và LDL-C) và triglycerid huyết thanh.

Tuân thủ điều trị

Việc tuân thủ điều trị của mỗi bệnh nhân được tính bằng số ngày bệnh nhân thực hiện điều trị chia cho số ngày trong thời gian điều trị. Không tuân thủ được định nghĩa là dùng ít hơn 80% hoặc hơn 120% lượng thuốc nghiên cứu dự định.

Đánh giá an toàn

Để đánh giá tính an toàn / khả năng dung nạp, bệnh nhân được hỏi và theo dõi các tác dụng phụ cấp cứu ở tất cả các lần thăm khám. Đánh giá an toàn bao gồm khám sức khỏe, ECG (tuần 0 và 12) và các xét nghiệm đơn giản trong phòng thí nghiệm (ALT, AST, bilirubin, creatinine, CPK, kali). Tất cả các biến cố bất lợi, cho dù được coi là có liên quan đến việc điều trị hay không, đều được ghi lại trên một mẫu báo cáo biến cố bất lợi tiêu chuẩn và được gửi đến cơ quan quản lý Việt Nam và văn phòng tài trợ. Các biến cố bất lợi được mô tả theo nhóm cơ quan hệ thống và thuật ngữ ưa thích và theo cường độ, kết quả, mối quan hệ với việc nghiên cứu thuốc và nhu cầu ngừng nghiên cứu.

Phương pháp thống kê

Nghiên cứu đã lên kế hoạch tuyển chọn 160 bệnh nhân từ 5 trung tâm nghiên cứu với mục đích chọn ngẫu nhiên 132 bệnh nhân để điều trị. Giả sử khoảng một phần ba số bệnh nhân sẽ cần điều trị bằng liều atorvastatin/amlodipine / perindopril cao nhất và tỷ lệ bỏ thuốc là 10%, thì khoảng 120 bệnh nhân được mong đợi sẽ hoàn thành nghiên cứu (khoảng 40 bệnh nhân cho mỗi nhóm liều).

Chỉ tiêu đánh giá chính về hiệu quả là số lượng bệnh nhân duy trì được sự kiểm soát huyết áp sau 8 tuần điều trị với viên phối hợp cố định ở những người có cùng liều lượng đều được nghiên cứu trong thời gian dài: 10/5/5 phối hợp viên rời chuyển thành viên phối hợp cố định 10/5/5 hoặc 20/5/5 phối hợp viên rời chuyển thành viên phối hợp cố định 20/5/5. Tiêu chí an toàn chính là số lượng và tỷ lệ phần trăm bệnh nhân báo cáo ít nhất một tác dụng phụ khi sử dụng kết hợp một viên thuốc. Tiêu chí phụ bao gồm những thay đổi về HATT/HATTr từ lúc ban đầu đến Tuần 12, thay đổi mức LDL-C từ lúc ban đầu đến tuần 12, phần trăm bệnh nhân đạt được hoặc duy trì mục tiêu LDL-C <2,6 mmol/L (100 m /dL) ở tuần 12, số lượng và tỷ lệ phần trăm bệnh nhân báo cáo ít nhất một tác dụng phụ khi sử dụng phối hợp liều viên rời.

Phân tích hiệu quả được thực hiện theo nguyên tắc chủ định điều trị: tất cả các bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên nhận được ít nhất một liều điều trị được chỉ định và có ít nhất một giá trị ở tuần thứ 4 và một giá trị huyết áp sau tuần thứ 4. Đối với tiêu chí hiệu quả chính, thiếu dữ liệu được coi là không đạt được mục tiêu huyết áp.

Nhóm an toàn bao gồm tất cả bệnh nhân đã dùng ít nhất một liều thuốc nghiên cứu, và được chia thành hai nhóm an toàn: một cho dạng phối hợp viên rời và một cho dạng viên phối hợp cố định.

Các đặc điểm cơ bản được tóm tắt dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn (SD) đối với các biến liên tục và số lượng bệnh nhân và tỷ lệ phần trăm đối với các biến phân loại. Tất cả các phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm SAS/PC phiên bản 9.2.

CÁC KẾT QUẢ

Đặc điểm nhân khẩu học và cơ sở

Nghiên cứu thu nhận 152 bệnh nhân, trong đó 130 bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí lựa chọn và được chọn ngẫu nhiên (tỷ lệ 1:1) để điều trị kết hợp viên rời với atorvastatin/amlodipine/perindopril: 67 ở liều 10/5/5 mg và 63 ở liều 20/5 mg. 13 bệnh nhân ngừng điều trị trong 4 tuần đầu của nghiên cứu trong khi điều trị phối hợp viên rời (7 bệnh nhân ở nhóm 10/5/5 và 6 bệnh nhân ở nhóm 20/5/5), kết quả là 60 và 57 bệnh nhân bắt đầu viên phối hợp liều cố định ở tuần thứ 4. Trong số 60 bệnh nhân nhận được phối hợp viên rời 10/5/5 mg, 47 tiếp tục liều lượng tương tự nhưng trong viên phối hợp liều cố định ở tuần 4, và 12 bệnh nhân được tăng liều đến 20/5/10 mg viên phối hợp cố định. Một bệnh nhân đã được chỉnh chưa đúng liều 20/5/5 mg. Trong số 57 bệnh nhân sử dụng phối hợp viên rời 20/5/5 mg, 48 bệnh nhân tiếp tục liều lượng tương tự nhưng bằng viên phối hợp cố định và 9 người được chỉnh liều viên phối hợp cố định 20/5/10 mg. Tổng số 107 bệnh nhân đã hoàn thành nghiên cứu: 54 (10/5/5 mg) và 53 (20/5/5 mg). 54 trong số 67 bệnh nhân hoàn thành nghiên cứu ở nhóm 10/5/5 mg, 39 người đã hoàn thành với cùng một liều lượng. 53 trong số 63 bệnh nhân đã hoàn thành nghiên cứu ở nhóm 20/5/5 mg, 42 người đã hoàn thành với cùng một liều lượng. Trong số những bệnh nhân không ăn uống, 42 trên 47 tiếp tục dùng viên phối hợp cố định 10/5/5 mg đến tuần 12, và 39 trong 48 chuyển thành viên phối hợp cố định 20/5/5 để kết thúc nghiên cứu. tiếp tục với viên phối hợp cố định từ tuần thứ 4, 47 được chỉ định với liều lượng tương tự là 10/5/5 mg, và 48 sử dụng liều 20/5/5 mg; 39 và 42 tương ứng trong số những bệnh nhân này tiếp tục cho đến tuần 12.

Các đặc điểm nhân khẩu học cơ bản được trình bày trong Bảng 1. Phân bố theo giới tính tương tự nhau giữa các nhóm điều trị. Tuổi trung bình là 57,0 ± 12,3 tuổi, nhưng có tỷ lệ bệnh nhân trẻ hơn (<65 tuổi) ở nhóm 10/5/5 so với 20/5/5: 54 (80,6%) so với 42 (66,7%). Thời gian tăng huyết áp trung bình là 4,1 năm; bệnh nhân ở nhóm 20/5/5 có thời gian mắc bệnh lâu hơn so với nhóm 10/5/5: lần lượt là 4,6 năm so với 3,7 năm. Thời gian rối loạn lipid máu trung bình khoảng 20 tháng ở cả hai nhóm. Tại thời điểm ban đầu, HATT/HATTr trung bình ở hai nhóm tương tự nhau ở mức 149±4,9 / 88±8,5 mmHg và 149±5,1 / 87±7,8 mmHg, lần lượt ở nhóm 10/5/5 và 20/5/5. Tăng cholesterol máu phổ biến hơn ở nhóm 10/5/5 so với 20/5/5: 62,7% so với 41,3%, nhưng mức LDL-C trung bình tương tự giữa hai nhóm: 3,3±0,8 mmol/L (126,5±29,3 mg / dL) so với 3,3±0,7 mmol/L (126,1±27,4 mg/dL). Tỷ lệ bệnh nhân rối loạn lipid máu hỗn hợp của hai nhóm lần lượt là 11,9% và 31,7% và tỷ lệ tăng triglycerid máu lần lượt là 10,4% và 7,9%. Tất cả các đặc điểm cơ bản và nhân khẩu học khác cho thấy không có sự khác biệt liên quan giữa các nhóm.

Tất cả các bệnh nhân đã được điều trị bằng liệu pháp đơn trị liệu hạ huyết áp trước đó ít nhất 1 tháng trước khi vào nghiên cứu. Trong nhóm 10/5/5 kết hợp một viên, 22 (32,8%) bệnh nhân đang dùng amlodipine so với 14 (22,2%) ở nhóm 20/5/5, và perindopril được kê cho 9 (13,4%) bệnh nhân trong nhóm 10/5/5 và 12 (19,0%) ở nhóm 20/5/5. Khoảng một phần ba số bệnh nhân được dùng statin để điều trị rối loạn lipid máu và atorvastatin là loại thuốc được kê đơn phổ biến nhất ở cả hai nhóm điều trị, lần lượt là 34,3% và 33,3% bệnh nhân.

Hiệu quả

Tiêu chí chính

Bệnh nhân duy trì mức kiểm soát huyết áp với viên phối hợp liều cố định

Trong số 44 bệnh nhân đã dùng phối hợp viên rời atorvastatin / amlodipine / perindopril 10/5/5 trong 4 tuần, tiếp theo là 10/5/5 một viên phối hợp trong 8 tuần, 38 (86,4%) duy trì huyết áp mục tiêu là <140/90 mmHg ở tuần 12 (Hình 2). Trong số 6 bệnh nhân không duy trì mục tiêu, 4 bệnh nhân bị mất thông tin ở tuần 12, và 2 bệnh nhân có kết quả rất gần với mục tiêu (140/83 và 144/87 mmHg). Trong nhóm 20/5/5 viên rời, tiếp theo là nhóm 20/5/5 một viên phối hợp, 40 (90,9%) bệnh nhân duy trì mục tiêu huyết áp ở tuần 12 (Hình 2). Trong số 4 bệnh nhân không duy trì mục tiêu, 2 bệnh nhân bị mất thông tin ở tuần 12, và 2 bệnh nhân có kết quả rất gần với mục tiêu (128/91 và 133/91 mmHg).

Tiêu chí phụ

Thay đổi huyết áp từ đầu đến tuần 12

Trong số những bệnh nhân duy trì mức liều như nhau trong suốt thời gian nghiên cứu, mức giảm trung bình của HATT / HATTr ở Tuần 12 là -27±12 / -12±9.5 mmHg và -25±9.4 / -10±8.9 mmHg theo thứ tự ở nhóm 10/5/5 và 20/5/5 (Hình 3). Tất cả những bệnh nhân được chỉnh liều phối hợp một viên liều cố định 20/5/10 ở tuần 4 hoặc tuần 8 vì không kiểm soát được huyết áp đều đạt được mục tiêu <140/90 mmHg ở tuần 12.

Thay đổi LDL-C từ đầu đến tuần 12 và đạt được mục tiêu LDL-C

Như dự đoán, mức giảm trung bình của LDL-C lớn hơn ở nhóm dùng atorvastatin cao hơn: -28,4% ở nhóm 10/5/5 và -32,8% ở nhóm 20/5/5. Trong số những bệnh nhân duy trì cường độ liều 10/5/5 hoặc 20/5/5 trong suốt nghiên cứu, mức giảm LDL-C trung bình là -1,0±0,8 mmol/L (-39,3±31,1 mg/dl) và -1,2± 1,0 mmol/L (-45,8±37,1 mg/dl) được quan sát thấy ở tuần 12 (Hình 4). Mức giảm LDL-C trung bình ít nhất 27% giữa thời điểm ban đầu và tuần 12 cũng được quan sát thấy ở những bệnh nhân ăn uống đủ chất trong quá trình nghiên cứu với mức giảm LDL-C từ -1,0±0,9 đến -1,2±0,6 mmol/L (-39,9±32,8 đến -44,4±22,9 mg/dl). Vào cuối nghiên cứu, 75,0% bệnh nhân ở nhóm 10/5/5 và 85,7% ở nhóm 20/5/5 đã đạt được mục tiêu LDL-C là <2,6 mmol/L (100 mg / dl). Cải thiện các thông số lipid khác cũng được quan sát bao gồm cholesterol toàn phần, HDL-C và triglycerid, với những thay đổi lớn nhất được quan sát thấy ở nhóm dùng atorvastatin cao hơn (Bảng 2).

Tuân thủ điều trị

Mức độ tuân thủ cao ở cả nhóm liều 10/5/5 và 20/5/5 và ở cả nhóm điều trị viên rời và viên phối hợp. Tỷ lệ tuân thủ ít hơn 80% đối với 5 bệnh nhân trong khi điều trị với phối hợp viên rời và 1 bệnh nhân trong khi điều trị với phối hợp một viên thuốc.

Tính an toàn

Tiêu chí an toàn chính liên quan đến các tác dụng ngoại ý trong các nhóm phối hợp một viên, trong đó 17 tác dụng phụ cấp cứu trong điều trị đã được báo cáo ở 13 bệnh nhân, trong tổng số 117 bệnh nhân đã dùng ít nhất một liều của phối hợp một viên. Các biến cố thường gặp nhất là ho (4 biến cố), viêm họng (2 biến cố) và tăng alanin aminotransferase (ALT) (2 biến cố), tất cả đều ở mức độ nhẹ. Trong số 17 tác dụng phụ, có 10 tác dụng phụ được coi là có liên quan đến việc điều trị (3 trong nhóm 10/5/5, 3 trong nhóm 20/5/5, 2 trong nhóm 20/5/10 và 2 trong nhóm 10/5/5 chỉnh liều 20/5/10). Không có sự khác biệt giữa các nhóm điều trị về bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của các biến cố. Bốn tác dụng phụ liên quan đến điều trị ở những bệnh nhân dùng phối hợp một viên thuốc dẫn đến việc 3 bệnh nhân ngừng điều trị: 1 bị phát ban và khó thở, 1 bị phù và 1 do tăng ALT.

Kết quả của tiêu chí phụ là tần suất các tác dụng ngoại ý trong thời gian 4 tuần điều trị kết hợp viên rời. Tổng cộng có 15 tác dụng phụ cấp cứu trong điều trị được báo cáo ở những bệnh nhân dùng phối hợp viên rời, 7 tác dụng ngoại ý cấp cứu ở 8 (11,9%) bệnh nhân dùng liều 10+5+5 và 8 tác dụng ngoại ý cấp cứu ở 7 (11,1%) bệnh nhân dung liều 20+5+5. Trong số này, 9 trường hợp được coi là liên quan đến điều trị và 7 trường hợp dẫn đến việc bệnh nhân rút khỏi nghiên cứu. Hai trường hợp quá liều đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng phối hợp 10+5+5 viên rời, nhưng không có tác dụng phụ nào được báo cáo ở những bệnh nhân này.

Nhìn chung có 9 bệnh nhân được ngừng thuốc do các tác dụng phụ. Các biến cố bất lợi phổ biến nhất dẫn đến việc ngưng thuốc là tăng ALT (2 bệnh nhân) và phù (2 bệnh nhân). Ho, mất ngủ, hạ huyết áp, viêm thanh quản, rối loạn hoảng sợ, phát ban và khó thở là những nguyên nhân khác dẫn đến việc ngừng điều trị.

Không có tác dụng phụ nghiêm trọng và không có thay đổi đáng kể nào về mặt lâm sàng được quan sát thấy trong khám sức khỏe, dấu hiệu quan trọng hoặc điện tâm đồ.

Còn nữa…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO