Google search engine

Thông báo số 1 về việc tổ chức “Hội nghị Tim mạch – Lão khoa quốc tế lần thứ nhất I” năm 2012

LogoTMChúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể quý Đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các Trường Đại học Y khoa trong cả nước nội dung sau:

Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất đã thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế lần thứ I,  năm 2012.

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

————————

HỘI LÃO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

————————————-

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2012

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức “HỘI NGHỊ TIM MẠCH – LO KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ I

Năm 2012

——————————————————–

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể quý Đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các Trường Đại học Y khoa trong cả nước nội dung sau:

Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất đã thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế lần thứ I,  năm 2012.

– Địa điểm tổ chức: Bệnh viện Thống Nhất,  Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời gian dự kiến: ngày  03, 04 tháng 12 năm 2012.

Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế là một hoạt động quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi, học tập và cập nhật kiến thức của giới y khoa trong cả nước về bệnh lý của người có tuổi.

Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của các đoàn chuyên gia các nước Nhật bản, Hoa Kỳ, Singapore …; đặc biệt Hội nghị có sự tham gia và giúp đỡ nhiệt tình của Giáo sư, bác sỹ Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ) – chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tim mạch, lão khoa.

Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế lần thứ I sẽ đáp ứng sự quan tâm của quý đồng nghiệp về những tiến bộ trong ngành lão khoa; đặc biệt trong các chuyên ngành tim mạch, nội tiết, chuyển hóa, thận … Bên cạnh những báo cáo chọn lọc từ các đồng nghiệp trong nước, Hội nghị sẽ có các báo cáo chuyên đề cập nhật từ các học giả, giáo sư hàng đầu trên thế giới. Những nghiên cứu thử nghiệm có giá trị sẽ được Ban tổ chức chọn đăng trên tạp chí Lão khoa quốc tế có uy tín.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời quý Đồng nghiệp trong cả nước tham gia và báo cáo các đề tài nghiên cứu về nội khoa, ngoại khoa, tim mạch, nội tiết, hô hấp, chuyển hóa …  liên quan đến lĩnh vực bệnh người có tuổi.

Để góp phần cho sự thành công của Hội nghị kính đề nghị quý Đồng nghiệp chú ý thể thức và nội dung đăng ký gửi bài báo cáo như sau:

1. Đăng ký tham gia và chuẩn bị báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị dưới hình thưc thuyết trình trên hội trường.

2. Đăng ký tham gia và chuẩn bị đề tài nghiên cứu khoa học đăng trong Tạp chí tim mạch học Việt Nam & Tạp chí thời sự tim mạch học thành phố Hồ Chí Minh (không thuyết trình trên hội trường).

3. Về nội dung đề tại báo cáo trong Hội nghị:

– Ban Tổ chức không hạn chế đề tài. Tuy nhiên cần lưu ý các đề tài đăng ký báo cáo trong Hội nghị cần có yếu tố “mới” được cập nhật hoặc mang tính chất “tiến bộ” hoặc/và “tổng quát”.

– Những đề tài đã báo cáo trong các hội nghị khác nếu như không có gì phát triển thêm đề nghị không báo cáo dưới hình thức thuyết trình trên hội trường trong Hội nghị lần này.

4. Thời hạn gửi đăng ký tham dự hội nghị và tên đề tài về Ban Tổ chức trước ngày 30/8/2012.

– Thời gian trình đề tài cho Hội đồng Khoa học của Hội nghị xét duyệt và sắp xếp chương trình là:

* Bản tóm tắt (Abstract): trước ngày 30/9/2012

* Bản đầy đủ (Full Text): trước ngày 15/10/2012.

5. Về sử dụng phông chữ: Thống nhất chỉ sử dụng font Unicode.

6. Về ngôn ngữ: Chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong bản Abstract.

Các đề tài gửi về cho Ban Tổ chức bằng Email. Đối với các đề tài có dung lượng lớn hơn 2MB, đề nghị tác giả gửi bằng đĩa CD-Room.

 

Nơi nhận đăng ký:

Ban Tổ chức Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế lần thứ I, Bệnh viện Thống Nhất

1. BSCKII. Nguyễn Văn Thành – TP. KHTH

Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, TP HCM.

Tel: 38642142;                     Fax:38656715

Email:bsthanhtn@gmail.com

Mobile: 0908464248

2. PGS. TS. Nguyễn Đức Công – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Email: cong1608@gmail.com

Mobile: 0982160860

3. TS. Hồ Thượng Dũng – Phó Giám đốc, Bệnh viện Thống Nhất

Email: dunghothuong@gmail.com

Mobile: 0908136361

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

(đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Công

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

DOWNLOAD
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TIM MẠCH – LÃO KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ I
NĂM 2012

Phiếu dành cho đại biểu là:

Báo cáo viên, đại biểu có đề tài không báo cáo trong hội nghị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO