Google search engine

Thông báo số 2 của thường vụ Ban chấp hành Hội Tim mạch TP.HCM

LogoTMThường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan như sau…

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH HỘI TIM MẠCH TP.HCM
VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ
“TĂNG HUYẾT ÁP VÀ BỆNH LÝ MẠCH MÁU NGOẠI VI”

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan như sau:

Hội nghị khoa học chuyên đề “Tăng huyết áp và bệnh lý mạch máu ngoại vi” sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 & 16 tháng 9 năm 2010 tại Equatorial Hotel, 242 Trần Bình Trọng, Q5, TP.HCM.

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. HCM trân trọng cảm ơn quý Giáo sư, Bác sỹ, Hội viên đã đăng ký đề tài nghiên cứu và trân trọng đề nghị quí vị nào có dự định báo cáo mà chưa đăng ký khẩn trương thực hiện một số vấn đề sau đây:

1- Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường.

2- Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức in Poster hoặc đăng trong tài liệu Kỷ yếu Hội nghị (không thuyết trình trên Hội trường).

3- Về nội dung báo cáo trong Hội nghị, Ban Tổ chức không hạn chế đề tài, song lưu ý: những đề tài đăng ký báo cáo trong Hội nghị cần có yếu tố “mới” được cập nhật hoặc mang tính chất “phát triển” và/hoặc “tổng quát” hơn; những đề tài đã báo cáo trong các Hội nghị trước, nếu như không có gì phát triển thêm – đề nghị không báo cáo dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường trong Hội nghị lần này.

4- Thời hạn gửi đăng ký báo cáo cho Ban Tổ chức (để trình Hội đồng Khoa học của Hội nghị xét duyệt và sắp xếp chương trình) là:

* Bản thảo tóm tắt (Abstract):           trước ngày 15/07/2010

* Bản thảo đầy đủ (Full Text):           trước ngày 15/08/2010.

Rút kinh nghiệm các Hội nghị trước đây – việc đăng ký và gửi các báo cáo thường chậm trễ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị… Vì vậy, Ban Tổ chức sẽ không nhận bất kỳ một báo cáo nào gửi sau thời hạn nêu trên (trừ các trường hợp đặc biệt có đăng ký trước và được Chủ tịch Hội chấp thuận cho gửi chậm hơn – nhưng không quá 10 ngày).

5- Để thuận tiện cho việc in ấn Tài liệu Hội nghị, thống nhất chỉ dùng 2 Fonts chữ VNI-Times và Unicode; chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong Abstracts; chuyển về cho Ban Tổ chức qua email. Đối với các bản Full Text có tổng dung lượng lớn hơn 2MB, đề nghị tác giả ghi vào đĩa CD và gửi về cho Ban Tổ chức.

Nơi nhận:

Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề.

1. ThS BS. Hồ Huỳnh Quang Trí – Tổng Thư ký Hội Tim Mạch học TP.HCM

2. Nhà Báo Nguyễn Trần Nguyên – Ủy viên BCH Hội Tim Mạch học TP.HCM

Địa chỉ: số 290/58 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Tel: 08.22101905 (06-07), Fax: 08.35265743

Mobile: 090.9981899, 090.9992729

E.mail:  cva.news@yahoo.com.vn , jst_nguyen@yahoo.com , hohuynhquangtri@yahoo.com

 

TM. THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đã ký

GS. TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO