Google search engine
Google search engine

Thông báo của Hội tim mạch nhi & Tim bẩm sinh Tp Hồ Chí Minh

Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế về chẩn đoán và xử trí các lỗ dò (fistula) trong hệ tim mạch – vào tháng 1 năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều chuyên gia Tim mạch Nhi Quốc tế và trong nước. (Tham khảo Chương trình chi tiết kèm theo)

 

Quý Hội viên và đồng nghiệp quan tâm, vui lòng truy cập www.congenitalheartdisease.net.vn  và đăng ký theo hướng dẫn dưới đây:

 

  • Tạo Tài khoản mới: Click vô “Create New Account”, rồi điền đầy đủ các mục sau:
  • User name: ghi tên mình thích hoặc dự định sẽ sử dụng để đăng ký (không dấu)
  • Email: ghi địa chỉ email hiện đang sử dụng
  • Password: tạo mật khẩu tùy ý, gồm tối thiểu 7 chữ cái và số
  • Confirm password: lặp lại mật khẩu vừa tạo một lần nữa
  • Click vô ô màu xanh có từ “User Create” – Tài khoản sẽ được tạo và một email sẽ được gửi về địa chỉ của người đăng ký…

 

  • Đăng ký trực tuyến: Tiếp tục click vào mục “Registration Online” – sau đó điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu vào trong các ô trống…

 

Chúc quý vị đăng ký thành công và hân hạnh được đón tiếp quý vị tại Hội nghị!

 

Master Class from SJM 

HANDS-ON WORKSHOP  VSD CLOSURE: CURRENT AND FUTURE Jan 6 – 7, 2014  

 

Highlights

• Practical tips for VSD closure

• Sharing complications and managements

• Discussion with experts around the world

• Hands-on practice in VSD closure (8 – 10 cases)    

Note: Limited attendee    

 

THE CONGRESS OF CONGENITAL HEART DISEASE FISTULAS from A to Z

Ho Chi Minh City, January 8th -10th, 2014

               

   SCIENTIFIC PROGRAM

             

Day 1: January 8th, 2014

PRE-CONGRESS

ADVANCED TECHNOLOGIES IN INTERVENTION OF CONGENITAL AND STRUCTURAL HEART DISEASE

7.00 – 16.00 |  Registration

8.00 – 8.15: Opening speech

Hoang Trong Kim |  Welcome and Introduction

Trong-Phi Le

MORNING SESSION

Moderators: Shakeel Qureshi, Neil Wilson, Omar Galal 

                   

8.15 – 8.30

Vu Minh Phuc (Vietnam) |  Review of all live cases from last meeting.

8.30 – 9.30: Live cases from: – Children Hospital 1, HCMC – Heart Institute, HCMC – Ha Noi Medical University Hospital

Panelists: Rainer Kozlik-Feldmann, Jou-Kou Wang

Live case 1: PDA closure in small baby at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City Operator: Martin Schneider, Jonas Del Rosario, Do Nguyen Tin

Live Case 2: ASD closure at Heart Institute, Ho Chi Minh City Operator: Do Quang Huan, Huynh Ngoc Thien, Vu Nang Phuc

Live case 3: VSD closure at Ha Noi Medical University Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

9.30 – 10.30             

               

   SESSION 1: INTRACARDIAC SHUNT INTERVENTION

Joaquim Miro (Canada) | PDA closure in small babies      

Zahid Amin (US) | What we need in ASD closure with deficient rim: Devices or Techniques?

Mario Carminati (Italy) | PFO closure: Continue or almost stop?

Trong-Phi Le (Germany) | Doubly committed VSD closure: Why, When and How?

10.30 Coffee break

10.30 – 11.30: Live cases from: – Children Hospital 1, HCMC – Heart Institute, HCMC – Ha Noi Medical University Hospital

Panelists: Avraham Lorber, Teiji Akagi

Live case 4: Balloon dilation of Aortic stenosis at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City Operator: Joseph De Giovanni, Indriwanto Sakidjan, Nguyen Ba Trieu

Live Case 5: Balloon dilation of Pulmonary stenosis at Heart Institute, Ho Chi Minh City Operator: Do Quang Huan, Huynh Ngoc Long, Huynh Ngoc Thien

Live case 6: Transcatheter Pulmonary Valve implatation at Ha Noi Medical University Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

11.30 – 12.30    
 

   Session 2: VALVE INTERVENTION

               

Martin Schneider (Germany) | Pulmonary Atresia: Intervention and outcome

Shakeel Qureshi (UK) | Transcatheter Pulmonary Valve Implantation: Where are we?

Ahmet Celebi (Turkey) | Aortic Valvar Stenosis: Intervention and outcome

Horst Sievert (Germany)    | Transcatheter Aortic Valve Implantation: Where are we?

Do Quang Huan (Vietnam) Pulmonary stenosis: short and long-term results

8.30 – 12.00: BREAKOUT SESSION

               

 Function Room 1

Special Training Course:  Fetal Echocardiography Chairpersons: Gurleen Sharland, Pham Nguyen Vinh, Haifa Abdul Latiff, Balu Vaidyanathan

8.30 – 10.00 From Basic View  

Pham Nguyen Vinh (Vietnam)    |  Indications of Fetal Echocardiography

Balu Vaidyanathan (India)            |  Basic views in Fetal Echocardiography

 

Le Kim Tuyen (Vietnam)               |   The most common CHDs in Fetus: Vietnam experience 

Haifa Abdul Latiff (Malaysia)        |  Challenges and Pitfalls of Fetal Echocardiography

Gurleen Sharland (UK)                 |  Progression of Congenital Heart Defects detected in Fetus

10.00- 11.00: Case demonstration with Haifa Abdul Latiff and Gurleen Sharland 

11.00 – 12.00: To Clinical Practice 

Haifa Abdul Latiff (Malaysia)     |  Counseling Family with Congenital Heart Defect Fetus 

Gurleen Sharland (UK)              |  Fetal CHDs: Planning the Delivery       

Truong Ba Luu (Vietnam)          |  Fetal arrhythmias: diagnosis and management             

Debate: Fetal echocardiography should be performed in all pregnancies

Pros: Balu Vaidyanathan (India)

Cons: Jesper Reimers (Denmark)

Panel Discussion

Function Room 2

Hands-on Workshop: VSD Closure with Experts

• 9.00 – 9.30: ADO I with Bharat Dalvi

• 9.30 – 10.00: ADO II with Negaswara Rao

• 10.00 – 10.30: Lifetech device with Xiang Quing Kong

• 10.30 – 11.00: Pfm coil with Rainer Kozlik-Feldmann

• 11.00 – 11.30: AGA device with Joaquim Miro

• 11.30 – 12.00: Cocoon device with Pornthep Lertsapcharoen

12.30 – 14.00: LUNCH SESSION

Ballroom             

MASTER COURSE WITH NEIL WILSON Step by step PDA closure

Live Case 1: PDA Closure with Occlutech device at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

Operator: Mazeni Alwi, Pimpak Prachasilchai, Nguyen Tri Hao

Live Case 2: PDA Closure with ADO II at Heart Institute, Ho Chi Minh City

Operator: Joaquin Miro, Jin-Young Song, Nguyen Minh Tri Viet

Live Case 3: PDA Closure with PFM device at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

Operator: Kozlik- Feldmann Rainer, Rahman Buddi, Do Nguyen Tin

  

Nikolaus Hass (Germany)   |   Experience from Occlutech device

 Alejandro Peirone (Argentina)   |   Experience from PDA-R

 Rohit Manoj (India)   |   Experience from ADO II AS
 

Function Room 1          

   INTERESTING/ NIGHTMARE CASES WITH SHAKEEL QURESHI     

Rasha Ammar (Egypt)  |  Case of PDA Closure

Mazeni Alwi (Malaysia)   |  Case of PDA Stenting

Pimpak  (Thailand)     |   Case of ASD Closure

Mulyadi Djer (Indonesia)    |    Case of VSD Closure

Tiow Hoe Goh (Australia)    |  Case of Aortic Stenting

Jou-Kou Wang (Taiwan)    |   Case of Pulmonary Artery Stenting

Jae-Young Choi (Korea)    |   Transcatheter Correction of Anomalous Pulmonary-Systemic Venous Connection      

 

Function Room 2:         

   Pulmonary Hypertension: From Theory to Practice Chairpersons: Jesper Reimers, Casey Culbertson, Pham Nguyen Vinh      

               

Jieh-Neng Wang (Taiwan)   |  Definition and classification of PAH

Jesper Reimers (Denmark) |   Treatment Strategy of idiopathic PAH

Teiji Akagi (Japan)     |   PAH in CHDs: where is the cut-off point for operation and intervention?

Casey Culbertson (US)    |  Post-operative PAH: How to deal with it in ICU?

Jesper Steensberg (Denmark)   |   When should I stop using medications?

Supaporn Roymanee (Thailand)   |   What have we learnt from clinical case?

   

AFTERNOON SESSION

Moderators: Mario Carminati, Joseph De Giovanni, Bharat Dalvi

14.00 – 15.00: Live cases from – Children Hospital 1, HCMC

                                                         – Heart Institute, HCMC

                                                          – Ha Noi Medical University Hospital

                                                 Panelists: Vo Thanh Nhan, Sukman Putra

Live case 7: PDA stenting at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                       Operator: Mazeni Alwi, Worakan Promphan, Nguyen Minh Tri Viet

Live Case 8: Coarctation stenting at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                        Operator: Zahid Amin, Thanarat Layangool, Huynh Ngoc Long

Live case 9: Transcatheter aortic valve Implantation at Ha Noi Medical University

                        Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

15.00 – 15.30: Coffee break

15.00 – 16.00

SESSION 3: STENTS

Krishna Kumar (India) | PDA Stenting

Joseph De Giovanni (UK) | Coarctation Stenting

Neil Wilson (US) | Pulmonary Artery Stenting

Alejandro Peirone (Argentina) | RVOT Stenting

Mario Carminati (Italy) | Bare Stent or Covered Stent: When and How?

16.00 – 17.00 Live cases from – Children Hospital 1, HCMC

                                                         – Heart Institute, HCMC

                                                         – Ha Noi Medical University Hospital

                                            Panelists: K. Sivakumar, Kritvikrom Durongpisitkul

Live case 10: Pulmonary artery stenting at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: Neil Wilson, Jae-Young Choi, Cao Viet Tung

Live Case 11:   Transcatheter pulmonary valve implantation at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                            Operator: Shakeel Qureshi, Jou-Kou Wang, Huynh Ngoc Thien

Live Case 12:   LAA closure at Ha Noi Medical University

                            Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

17.00 – 18.00

      

   SESSION 4: NEW TECHNOLOGIES

Mario Carminati (Italy) | Tricuspid intervention: When and How

Kevin Walsh (Ireland) | LAA closure: Device and Non-device Closure 

Horst Sievert (Germany) | Mitral valve clip: Step by Step

Teiji Akagi (Japan) | PFO closure: Device and Non-device techniques

14.00 – 16.00: BREAKOUT SESSION

Function Room 1

  Master Course: Cardiac Morphology

               Intracardiac shunts with Yen S. Ho and  Device selection with Joseph De Giovanni 

Function Room 2

Hands-on workshop: 3D Echocardiography with Nina Wunderlich

               

19.00 – 21.00: Faculty Dinner

Day 2: January 9th, 2014

CONGRESS OF FISTULAS FROM A TO Z

7.00 – 16.00 |  Registration

CORONARY FISTULA

MORNING SESSION

Moderators: Shakeel Qureshi, Mario Carminati, Bharat Dalvi

8.00 – 9.00

SESSION 5: BASIC CONSIDERATIONS OF CORONARY FISTULAS

K. Sivakumar (India)  |  Morphology of coronary fistulas on angiography             

Toshio Nakanishi (Japan)  |  Pathology of coronary fistulas  

Bharat Dalvi (India)  |  When do I close or not close coronary fistulas?

Shakeel Qureshi (UK)  |  Transcatheter closure of coronary fistula: step by step

9.00 – 10.00 Live cases: Coronary fistula closure – Children Hospital 1, HCMC

                                                                                          – Heart Institute, HCMC

                                                                                          – Ha Noi Medical University Hospital

                                                     Panelists: Pornthep Lertsapcharoen, Truong Quang Binh

Live case 13: Coronary fistula closure at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: Krishna Kuma, Cao-Jin Zhang, Martin Wong, Do Nguyen Tin

Live Case 14:   Coronary fistula closure at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                          Operator: Joaquim Miro, Mulyadi Djer, Huỳnh Ngoc Thien

Live Case 15:   Coronary fistula closure at Ha Noi Medical University

                            Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

10.00 – 10.30 Coffee Break

10.00 – 11.00

SESSION 6: TECHNIQUES IN CORONARY FISTULA CLOSURE

Joseph De Giovanni (UK)   |  Device selection in coronary fistula closure

Hasri Samion (Malaysia)   |  Antegrade or retrograde approach: When and How?

Jae-Young Choi (Korea)  |  Special techniques for coronary artery fistula closure

Pros and cons:  Surgical closure is always simpler and better than device closure

                              Pros: Sivakumar Sivalingam (Malaysia)

                             Cons: Bharat Dalvi (India)

11.00 – 12.00 Live cases: Coronary fistula closure from – Children Hospital 1, HCMC

                                                                                                    – Heart Institute, HCMC

                                                                                                    – Ha Noi Medical University Hospital

                                                                                               Panelists: Mazeni Alwi, Do Quang Huan

Live case 16: Coronary fistula closure at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: Zahid Amin, Yun-Ching Fu, Le Hong Quang

Live Case 17:   Coronary fistula closure at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                            Operator: Horst Sievert, Mortezaenian, Rahim Wong, Vu Nang Phuc

Live Case 18:   Coronary fistula closure at Ha Noi Medical University

                            Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

9.30 – 11.30      
        

   BREAKOUT SESSION

               

Function Room 1

Master course: CARDIAC MORPHOLOGY

Cardiac Valves and Great Arteries with S. Yen Ho and Echocardiographic evaluation with Nina Wunderlich  

Function Room 2             

   Hands-on Workshop

• Transcatheter Pulmonary Valve Implantation

• Transcatheter Aortic Valve Implantation

• LAA closure

12.00 – 13.30:  LUNCH SESSION

Ballroom             

               

   MASTER COURSE WITH NEIL WILSON  Step by Step ASD Closure

Live Case 1: ASD closure with Pfm device at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                       Operator: Alejandro Peirone, Sukman Putra, Nguyen Ba Trieu

Live case 2: ASD closure with Occlutech device at Heart Institute, Ho Chi Minh City 

                        Operator: Nikolaus Hass, Jieh-Neng Wang, Huynh Ngoc Thien 

Live Case 3: ASD closure with Lifetech device at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: Horst Sievert, Indriwanto, Osman, Do Nguyen Tin

Supaporn Roymanee (Thailand)  |  Experience from Occlutech device

 Phillip C. Lurz (Germany)  |  Experience from ASD-R

 Xiang Quing Kong (China)  |  Experience from Ceraflex      

   

Function Room 1          

   CARDIAC IMAGING SYMPOSIUM WITH NINA WUNDERLICH    

Gurleen Sharland (UK)  |  Fetal echocardiography in early diagnosis of fistulas   

Nageswara Rao (india)  |  Echo in early diagnosis of fistulas 

Lucy Eun (Korea)   |  The role of cardiac imaging in evaluation of fistulas

Haifa Abdul Latiff (Malaysia)   |   CT in evaluation of coronary fistulas  

Nina Wunderlich (Germany)   |  3D Echocardiography for Paravalvar leak
  

 Function Room 2

INTERESTING CASES OF CORONARY ARTERY FISTULA CLOSURE WITH SHAKEEL QURESHI

Zahid Amin (US)  |  Case from US

Bhavesh Thakker (India)   |  Case from India

Jin-Young Song (Korea)  |  Case from Korea

Pornthep Lertsapcharoen (Thailand)  |  Case fromThailand

Geoffrey K. Lane (Australia)  |  Case from Australia

Hasri Samion (Malaysia)  |  Case from Malaysia

Kevin Walsh (Ireland)  |  Case from Ireland

Yun-Ching Fu (Taiwan) |  Case from Taiwan

 

AFTERNOON SESSION

Moderators: Shakeel Qureshi, Neil Wilson, Martin Schneider

13.30 – 14.30 Live cases: Coronary fistula closure from – Children Hospital 1, HCMC

                                                                                                      – Heart Institute, HCMC

                                                                                                      – Ha Noi Medical University Hospital

                                                                                                 Panelists: Joaquim Miro, Hasri Samion

Live case 19: Coronary fistula closure at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: K. Sivakumar, Supaporn Roymanee, Bui Gio An

Live Case 20:   Coronary fistula closure at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                           Operator: Nageswara Rao, Supaporn Roymanee, Reganion, Nguyen Minh Tri Viet

Live Case 21:   Coronary fistula closure at Ha Noi Medical University

                            Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

14.30 – 15.30           

SESSION 7: SPECIAL CONSIDERATIONS IN CORONARY FISTULA CLOSURE

Zahid Amin (US)  |  How to deal with complex coronary fistulas?

Shakeel Qureshi (UK)  |  How to deal with aneurysms?

Biswajith Bhandopadyay (India)  |  How to deal with multiple exits?

Joaquim Miro (Canada) |  How to deal with large and high flow fistulas?

Kritvikrom Durongpisitkul (Thailand) |  RCA and LCA fistulas: What differences?

15.30 – 16.30: Live cases: Coronary fistula closure from – Children Hospital 1, HCMC

                                                                                                      – Heart Institute, HCMC

                                                                                                      – Ha Noi Medical University Hospital

                                                                                     Panelists: Alejandro Peirone, Jae-Young Choi

Live case 22: Coronary fistula closure at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: Mario Carminati, Pornthep Lertsapcharoen, Phan Tien Loi

Live Case 23:   Coronary fistula closure at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                            Operator: Bharat Dalvi, Thanarat Layangool, Vu Nang Phuc

Live Case 24:   Coronary fistula closure at Ha Noi Medical University

                            Operator: Nguyen Lan Hieu, Yat-Yin Lam, Hara Hidehiko

16.30 – 18.00      

SESSION 8: COMPLICATIONS AND FOLLOW-UP

Omar Galal (Saudi Arabia)  | Problems of mid- and long-term follow-up  

Nina Wunderlich (Germany)  |  Cardiac imaging in follow-up  

Joseph De Giovanni (UK)  |  Myocardial ischemia: Predictable or Unpredictable?   

Avraham Lorber (Israel)   |  Thrombosis and antiplatelet/ anticoagulation in coronary fistulas    

Krishna Kumar (India)  |  How to deal with residual shunts    

Worakan Promphan (Thailand)  | Coronary recirculation: How does this matter in coronary fistulas.

14.00 – 16.00 BREAKOUT SESSION

Function Room 1

Cardiac ICU: Common Challenges in Emerging Economies

Casey Culbertson (US)  |  Establishing a Pediatric Cardiac ICU: Key elements    

Krishna Kumar (India)   |  Post-operative arrhythmias: Bedside approach 

Jarupim Soongswang (Thailand) | Early post-operative PAH

Jesper Reimers (Denmark)  |  Low cardiac output state

Omar Galal (Saudi Arabia)  |  Alpha blocker and ACEi in management of critical pulmonary stenosis

19.00 – 21.30 Gala Diner for all delegates

 

Day 3: January 10th, 2014

CONGRESS OF FISTULAS FROM A TO Z

SPECIAL FISTULAS

MORNING SESSION

Moderators: Shakeel Qureshi, Mario Carminati, Omar Galal

               

 8.00 – 9.00          

SESSION 9: SPECIAL FISTULAS

Toshio Nakanishi   |  Genotype and phenotype of pulmonary AVfistulas

Krishna Kumar (India)   |  Pulmonary AV Malformations: Diagnosis, case selection and closure strategies 

Mario Carminati (Italy)  |  Sinus of Valsalva rupture     

Neil Wilson (US)   |      Paravalvar leak   

Zahid Amin (US)  |    Transcatheter closure of unusual artero-venous communications

   9.00 – 10.00     

   Live cases from – Children Hospital 1, HCMC

                                  – Heart Institute, HCMC    

                                  Panelists: Krishna Kumar, Toshio Nakanishi      

   Live case 25: Porto-systemic fistula closure at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                            Operator: Kevin Walsh, Worakan Promphan, Do Nguyen Tin          

   Live Case 26:   Pulmonary AV malformation at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                              Operator: Alejandro Peirone, Jonas Del Rosario, Vu Nang Phuc

10.00 – 11.00    
 

   SESSION 9: SPECIAL FISTULAS (Cont.)

Thanarat Layangool (Thailand)  |  Congenital porto-systemic fistulas

Martin Schneider (Germany)   |  Veno-venous fistulas in univentricular circulation  

Nageswara Rao (India)   |  Transcatheter closure of extra-cardiac shunts

Amal El Sisi (Egypt)   |  A case of unusual fistulas in CHD 

11. 00 – 12.00

Live cases from – Children Hospital 1, HCMC

                              – Heart Institute, HCMC

                             Panelists: Geoffrey K. Lane, Nageswara Rao

Live case 27: Sinus of Valsalva rupture closure at Children Hospital 1, Ho Chi Minh City

                         Operator: Neil Wilson, Kritvikrom Durongpisitkul, Do Nguyen Tin

Live Case 28:   Paravalvar leak closure at Heart Institute, Ho Chi Minh City

                            Operator: Joseph De Giovanni, Avraham Lorber, Do Quang Huan

12.00 – 12.15        

Closing remarks: Vu Minh Phuc

13.00: Tour to Vung Tau Beach

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO