Google search engine

Nhiệt liệt chúc mừng Ban chấp hành Hội nhịp tim học TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016

LogoTM

HỘI NHỊP TIM HỌC TP.HCM NHIỆM KỲ I, 2011 – 2016

Chủ tịch Danh dự Hội Nhịp Tim học TP.HCM: GSTS Đặng Vạn Phước – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch học TP.HCM

HỘI NHỊP TIM HỌC TP.HCM NHIỆM KỲ I, 2011 – 2016

Chủ tịch Danh dự Hội Nhịp Tim học TP.HCM: GSTS Đặng Vạn Phước – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch học TP.HCM

Ban chấp hành gồm 21 thành viên:

 1. TS. Tôn Thất Minh
 2. TS. Phạm Hữu Văn
 3. TS. Lê Thanh Liêm
 4. ThS. Trương Quang Khanh
 5. ThS. Hoàng Văn Sỹ
 6. ThS. Đoàn Thái
 7. BS. Bùi Nguyễn Hữu Văn
 8. BS. Đỗ Văn Bửu Đan
 9. BS. Bùi Thế Dũng
 10. BS. Nguyễn Phú
 11. BS. Nguyễn Hoàng Hải
 12. ThS. Đỗ Nguyên Tín
 13. TS. Trương Đình Cẩm
 14. ThS. Nguyễn Minh Trí Việt
 15. BS. Nguyễn Thiên Hào
 16. BS. Nguyễn Văn Yêm
 17. TS. Đào Thị Thanh Bình
 18. ThS. Nguyễn Hữu Tùng
 19. BS. Lê Hà Trung
 20. BS. Nguyễn Tấn Khang
 21. Huỳnh Trung Cang

Ban thường vụ: 7 thành viên

1.      Chủ tịch: TS. Tôn Thất Minh

2.      Phó chủ tịch:

 • TS. Phạm Hữu Văn
 • TS. Lê Thanh Liêm
 • ThS. Trương Quang Khanh

3.      Tổng thư ký: ThS. Hoàng Văn Sỹ

4.      Ủy viên:

 • ThS. Đoàn Thái
 • BS. Bùi Nguyễn Hữu Văn

Ban Kiểm tra: 2 thành viên

BS. Nguyễn Phú

TS. Trương Đình Cẩm

Ban chuyên trách

a) Ban thư ký:

»  Tổng thư ký: ThS. Hoàng Văn Sỹ

»  Các thành viên:

1.      ThS. Nguyễn Hữu Tùng

2.      BS. Nguyễn Tấn Khang

3.      ThS Huỳnh Trung Cang

4.      BS. Bùi Thế Dũng

5.      BS. Nguyễn Hoàng Hải

6.      ThS. Nguyễn Minh Trí Việt

b) Ban khoa học – Đào tạo

»  Trưởng tiểu ban:   ThS. Trương Quang Khanh

»  Thành viên: Ts. Bùi Minh Trạng

c) Ban tài chánh:

»  Trưởng tiểu ban: BS. Bùi Thế Dũng

»  Ủy viên: TS. Đào Thị Thanh Bình

e) Ban đối ngoại:  BS. Đỗ Văn Bửu Đan

f) Ban tổ chức-thi đua khan thưởng và kỷ luật: ThS. Đỗ Nguyên Tín

 

Hội Tim mạch Nhi & Tim bẩm sinh TP.HCM

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2011 – 2016


1. Chủ tịch: PGS.TS Vũ Minh Phúc, Chủ nhiệm Bộ môn Nhi ĐHYD TP

HCM, Trưởng khoa Tim mạch BVNĐ1

2. Phó Chủ tịch: PGS.TS Phan Hùng Việt, Chủ nhiệm Bộ môn Nhi ĐH Y
Huế

3. Phó Chủ tịch: TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Viện Tim mạch Việt Nam

4. Tổng Thư ký: ThS.BS Đỗ Nguyên Tín, Bộ môn Nhi ĐHYD TP HCM, Phó

khoa Tim mạch BVNĐ1

5. Trưởng Ban Kiểm soát: TS.BS Đỗ Quang Huân, Phó Giám đốc Viện Tim
TP HCM

6. TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc BVNĐ1

7. TS.BS Hồ Huỳnh Quang Trí, Viện Tim TP HCM

8. BSCK2 Nguyễn Văn Đông, Nguyên Trưởng khoa Tim mạch BVNĐ2

9. ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên, Viện Tim TPHCM

10. BS Bùi Gio An, Khoa Tim mạch BVNĐ1

11. BSCK2 Trương Bích Thủy, Khoa Nhi, BV Đa khoa Kiên giang

12. ThS.BS Lê Kim Tuyến, Viện Tim TP HCM

13. BS Nguyễn Minh Trí Việt, Trưởng khoa Tim mạch BVNĐ2

BAN CỐ VẤN:

1. GS.TS.BS Hoàng Trọng Kim, Nguyên Chủ tịch Hội TMN&TBS TP HCM 2006 -11

2. PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Hội TMN&TBS TP HCM 2006 -11

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO