Google search engine
Google search engine

Giảm huyết áp di động suốt 24 giờ với phối hợp cố định Perindopril/Amlodipine

CƠ SỞ KHOA HỌC

Phần lớn bệnh nhân tăng huyết áp cần hơn 1 thuốc để kiểm soát huyết áp về mức huyết áp mục tiêu. Và phối hợp cố định có thể mang lại hiệu quả kiểm soát huyết áp suốt 24 giờ – điều rất cần thiết trong điều trị bệnh nhân tăng huyết áp

MỤC TIÊU

Mục tiêu chính của phân tích nhóm Perindopril/Amlodipine Reduction of blood pressure Level (PEARL) ABPM là đánh giá hiệu quả của phối hợp cố định perindopril/amlodipine  trên huyết áp trung bình 24 giờ, huyết áp trung bình ban ngày và huyết áp trung bình ban đêm. Mục tiêu thứ phát là đánh giá hiệu quả của phối hợp này lên huyết áp phòng khám, các thông số chuyển hóa (glucose và lipid), nhịp tim, độ an toàn và độ dung nạp

PHƯƠNG PHÁP

PEARL là nghiên cứu quan sát thực hiên trong 3 tháng, sử dụng phối hợp cố định perindopril/amlodipine để điều trị cho những bệnh nhân tăng huyết áp chưa kiểm soát với điều trị trước đó (huyết áp phòng khám >= 140/90 hoặc >= 130/80 mmHg ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao/rất cao). Trong phân tích nhóm huyết áp di động  của nghiên cứu PEARL (PEARL-ABPM), hiệu quả của điều trị được đánh giá bằng huyết áp di động suốt 24 giờ. Tại thời điểm nhận bệnh, ức chế men chuyển trước đó và/hoặc amlodipine được thay thế bằng phối hợp perindopril/amlodipine với liều 5/5, 5/10, 10/5, 10/10 tại tháng thứ nhất tùy vào quyết định của nghiên cứu viên. Huyết áp di động và huyết áp phòng khám được đánh giá tại thời điểm nhận bệnh, tháng thứ nhất và tháng thứ 3. Tác động trên chuyển hóa, nhịp tim và những tác dụng không mong muốn cũng được đánh giá.

KẾT QUẢ

Tuổi trung bình của 262 bệnh nhân đo huyết áp di động (144 nữ) là 60.4+-11.7; và mức huyết áp cánh tay phòng khám tại thời điểm ban đầu là 159.8+-16.0/94.3+-10.3 mmHg. Sau 3 tháng, phối hợp cố định perindopril/amlodipine giảm huyết áp trung bình 24 giờ từ 146.1/84.3 xuống 127.6+-75.9 mmHg (p < 0.001). Huyết áp trung bình phòng khám giảm xuống còn 131.1/80.0 mmHg (p<0.001).

KẾT LUẬN

Với những BN chưa kiểm soát với ức chế men chuyển và/hoặc chẹn kênh canxi trước đó, việc chuyển sang phối hợp perindopril/amlodipine kiểm soát huyết áp phòng khám và huyết áp trung bình 24 giờ hiệu quả hơn và độ an toàn cao hơn. Do vậy, với dạng bệnh nhân này, phối hợp cố định perindopril/amlodipine có thể là lựa chọn hiệu quả và an toàn để ổn định huyết áp.

Viktor L. Nagy
Clin Drug Investig – DOI 10.1007/s40261-013-0086-9

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO