Google search engine
Google search engine

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch – Lão khoa quốc tế lần thứ I

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC

TIM MẠCH- LÃO KHOA QUỐC TẾ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

LẦN THỨ NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC

TIM MẠCH- LÃO KHOA QUỐC TẾ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

LẦN THỨ NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012

The First International Conference

on Cardiology and Geriatrics, Thong Nhat Hospital,

Ho Chi Minh City 2012

FACULTY

BAN TỔ CHỨC

Organizing Committee

Chủ tịch

PGS TS Nguyễn Đức Công

Đồng chủ tịch

PGS Nguyễn Văn Trí

GS Thạch Nguyễn

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CHỦ TỊCH ĐOÀN

Scientific Faculty Board

CHỦ TỌA ĐOÀN QUỐC TẾ

International Faculty

1.    Dr Ainol Shareha, Penang, Malaysia.

2.    Dr Gianluca Rigatelli, Rovigo, Italy

3.    Dr  Ramesh Dagubatti, New Carolina, USA

4.    Prof. Thach Nguyen, Indiana, USA

5.    A/Prof. Satoru Sumitsuji, Osaka, Japan

6.    Prof. Yadav Bhatta Kathmandu, Nepal

7.    A/Prof. Eeckhout Eric Lausanne, Switzerland.

8.    Prof. Tetsunori Saikawa, Oita, Japan

 

 

CHỦ TỌA ĐOÀN VIỆT NAM

Vietnamese Faculty

1.    GS TS Đặng Vạn Phước, Hội Tim mạch TP HCM

2.    GS TS Thái Hồng Quang, Viện Quân y 103, Hà Nội

3.    PGS TS Phạm Nguyễn Vinh, BV Tâm Đức, TPHCM

4.    PGS TS Nguyễn Đức Công, BV Thống Nhất, TPHCM

5.    PGS TS Nguyễn Văn Trí, Bộ môn Lão, ĐHYD TPHCM

6.    PGS TS Võ Thành Nhân, BV Chợ Rẫy, TPHCM

7.    PGS TS Hoàng Quốc Hòa, BV Nhân dân Gia Định, TPHCM

8.    PGS TS Trương Quang Bình, BV ĐHYD TPHCM

9.    PGS TS Nguyễn Quang Tuấn, Viện Tim Hà Nội

10. PGS TS Lê Văn Thạch, BV Hữu Nghị, Hà Nội

11. PGS TS Phạm Thắng, Viện Lão khoa VN, Hà Nội

12. PGS TS Đỗ Kim Quế, BV Thống Nhất, TPHCM

13. TS Hồ Thượng Dũng, BV Thống Nhất, TPHCM

14. TS Đỗ Quang Huân, Viện Tim TPHCM

15. TS Nguyễn Cửu Lợi, BV TƯ, Huế

16. TS. Phạm Hữu Văn, BV 115, TPHCM

17. TS Hồ Huỳnh Quang Trí, Viện Tim TPHCM

18. TS Lê Văn Quang, BV Thống Nhất, TPHCM

19. TS Lê Đình Thanh, BV Thống Nhất, TPHCM

20. TS Lê Thị Kim Nhung, BV Thống Nhất, TPHCM

21. TS Lê Tiến Lý, BV Thống Nhất, TPHCM

22. TS Lê Sỹ Sâm, BV Thống Nhất, TPHCM

23. TS Hoàng Văn Quang, BV Thống Nhất, TPHCM

24. TS Nguyễn Bách, BV Thống Nhất, TPHCM

25. BS CK2 Nguyễn Thanh Hiền, BV 115, TPHCM

26. BS CK2 Nguyễn Văn Thành, BV Thống Nhất, TPHCM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO