Google search engine

Bản tin tổng hợp – Tháng 4/2013

RIVAROXABAN TRONG DỰ PHÒNG HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN BỆNH NỘI KHOA CẤP TÍNH (thử nghiệm lâm sàng MAGELLAN)

Bối cảnh

Thời gian thích hợp cho dự phòng huyết khối trên lâm sàng ở bệnh nhân nhập viện vì

bệnh nội khoa cấp tính chưa được biết rõ. Trong thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm này, chúng tôi đánh giá tính hiệu quả và an toàn của rivaroxaban đường uống trong thời gian dài khi so sánh với enoxaparin tiêm dưới da trong thời gian chuẩn, và thời gian sau đó là bởi giả dược.

Phương pháp

Chúng tôi phân nhóm ngẫu nhiên những người ≥ 40 tuổi nhập viện vì bệnh nội khoa cấp tính nhận enoxaparin tiêm dưới da, 40 mg 1 lần/ngày, trong 10±4 ngày và giả dược uống trong 35± 4 ngày hoặc bệnh nhân sẽ nhận được giả dược tiêm dưới da trong 10± 4 ngày và uống rivaroxaban, 10 mg 1 lần/ngày  trong 35± 4 ngày. Kết cục tiên phát về tính hiệu quả là tiêu chí gộp của huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch có triệu chứng hoặc đoạn gần không triệu chứng cho đến ngày thứ 10 (kiểm định không kém hơn) và cho đến ngày 35 (kiểm định tính hơn). Kết cục chính yếu về tính an toàn chính là tiêu chí gộp của chảy máu không nặng trên lâm sàng và chảy máu nặng.

Kết quả

Tổng cộng có 8101 bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên. Biến cố kết cục tiên phát về tính hiệu quả xảy ra ở 78 trong 2938 bệnh nhân (2.7%) nhận rivaroxaban và 82 trong 2993 bệnh nhân (2.7%) nhận enoxaparin tại ngày 10 (nguy cơ tương đối với rivaroxaban, 0.97; khoảng tin cậy 95%, 0.71-1.31; p=0.003 cho kiểm định không hơn) và ở 131 trong 2967 bệnh nhân (44%) nhận rivaroxaban và 175 trong 3057 bệnh nhân (5.7%) nhận enoxaparin và sau đó là bởi giả dược tại ngày 35 (nguy cơ tương đối, 0.77; 95%CI, 0.62-0.96; P=0.02). Biến cố kết cục về tính an toàn chính xảy ra 111 trong 3997  bệnh nhân (2.8%) ở nhóm rivaroxaban và 49 trong 4001 bệnh nhân (1.2%) ở nhóm enoxaparin tại ngày 10 (P<0.001) và trong 164 bệnh nhân (4.1%) và 67 bệnh nhân (1.7%) ở nhóm tương ứng tại ngày 35 (P<0.001).

Kết luận

Trong những bệnh nhân bị bệnh nội khoa cấp tính, rivaroxaban không kém hơn enoxaparin cho dự phòng huyết khối trong khoảng thời gian chuẩn. Rivaroxaban sử dụng kéo dài hơn làm giảm nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Rivaroxaban cũng làm tăng nguy cơ chảy máu. 

(Theo NEJM 2013; 368: 513-23)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO