Google search engine
Google search engine

Triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam

(SGGP).- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Y tế triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, đề xuất với Chính phủ các biện pháp để khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt, giá thành hợp lý.

Bộ cũng phải chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Viện Kiểm nghiệm thuốc Hà Nội tiếp tục phát triển mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực đánh giá tương đương sinh học, sinh khả dụng của thuốc để có cơ sở khẳng định chất lượng thuốc sản xuất trong nước, tạo điều kiện thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các hình thức hợp tác công – tư để đẩy mạnh công tác đánh giá tương đương sinh học, sinh khả dụng của thuốc.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu ngay trong quý 4-2010, Bộ Y tế phải báo cáo Chính phủ các đề án về đầu thầu thuốc quốc gia và đặt hàng mua thuốc công do quỹ bảo hiểm y tế chi trả, trước mắt áp dụng thí điểm đối với môt số mặt hàng thuốc có tỷ lệ sử dụng cao trong điều trị. Trình đề án giải pháp quản lý giá thuốc theo quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường (Bộ Y tế phối hợp với các trường, viện nghiên cứu về kinh tế xây dựng đường cầu của một số thuốc có tỷ lệ sử dụng cao để làm cơ sở đưa ra các nhóm giải pháp).

L.Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO