Google search engine

Thông báo về một số hoạt động chính năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH NĂM 2013

 

* HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH PHÍA NAM LẦN THỨ 11 (2013)

* ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V (2013-2018) HỘI TIM MẠCH TP HỒ CHÍ MINH

 

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các Đơn vị liên quan:

 

Ngày 27/01/2013, GS.TS. Đặng Vạn Phước đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2012, Ban chấp hành đã trao đổi và thông qua về nguyên tắc một số nội dung hoạt động của năm 2013, như sau:

 

1- Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 11 (2013):

* Thời gian tổ chức: 26-28/11/2013.

* Địa điểm dự kiến: Riverside Palace (360D Bến Vân Đồn, Quận 4).

* Chương trình báo cáo Nghiên cứu Khoa học:

– Sẽ sắp xếp các báo cáo của Hội Tim mạch Đức-Việt xen kẽ trong chương trình chung và ưu tiên các BCV của  Đức báo cáo trong ngày 26/11 và sáng 27/11.

– Tiếp tục tổ chức một phiên báo cáo riêng cho Điều dưỡng.

– Các báo cáo về nghiên cứu, thông tin sản phẩm của các Đơn vị tham gia Hội nghị sẽ được sắp xếp phù hợp trong chương trình. Ban tổ chức có thể bố trí Hội trường riêng để các Hãng Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế chủ động thực hiện Hội thảo vệ tinh chuyên đề (nguyên buổi sáng hoặc chiều) khi có nhu cầu.

* Ban tổ chức sẽ sắp xếp một khu trưng bày để các Đơn vị có thể giới thiệu trực tiếp, cụ thể thông tin, hình ảnh sản phẩm của mình đến với giới chuyên môn.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành một số vị trí thích hợp trên Thư mời, Chương trình chung và chi tiết… để các Đơn vị giới thiệu Logo và thông tin.

* Các ủy viên Ban chấp hành (là trưởng phó các đơn vị) có trách nhiệm thông báo cho các Bác sĩ Hội viên chuẩn bị đề tài và đăng ký báo cáo với BTC Hội nghị đúng hạn.

 

2- Đại hội nhiệm kỳ Hội Tim Mạch học TP.HCM – bầu BCH nhiệm kỳ V (2013-2018):

– Đại hội sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 11 và tiến hành bầu Ban chấp hành mới.

– Cơ cấu Ban chấp hành mới sẽ theo hướng tinh gọn (khoảng 25 người) nhưng đủ mạnh, gồm những người thực sự có tâm huyết và nhiệt tình tham gia công tác Hội. Trong số này, sẽ bổ sung 1-2 người là điều dưỡng để làm cầu nối với các hoạt động về lĩnh vực điều dưỡng.

 

3- Hoạt động Hội thảo, Hội nghị chuyên đề và tập huấn chuyên môn (phối hợp với các Đơn vị Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế):

Tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các Đơn vị Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế để thực hiện tốt các hoạt động này, bảo đảm quyền lợi cho các Hội viên trong cập nhật và trao đổi kiến thức chuyên môn.

 

4- Hoạt động truyền thông và giáo dục kiến thức cho cộng đồng:

BCH Hội sẽ chủ trì về chuyên môn, phối hợp với các phương tiện truyền thông đại chúng và một số Đơn vị có nhu cầu thông tin để khởi động lại hoạt động này. BTC sẽ có kế hoạch và thông tin cụ thể tới các Đơn vị…

 

5- Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 11, Thường vụ Ban Chấp hành Hội đề nghị các Hội viên và Đơn vị:

* Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường hoặc đăng trong tập tài liệu Kỷ yếu Hội nghị. Không hạn chế đề tài và số lượng tham gia báo cáo, song phải bảo đảm được yếu tố “mới” hoặc có tính “nâng cao”, “tổng quan” và “phát triển” phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

* Gửi đăng ký báo cáo cho Ban Tổ chức để xét duyệt và sắp xếp chương trình (TS. BS.Hồ Huỳnh Quang Trí – email:  hohuynhquangtri@yahoo.com), thời hạn cuối cùng là:

– Bản tóm tắt: trước ngày 31/08/2013

– Bản thảo đầy đủ: trước ngày 30/9/2013.

 

* Đối với các các Hãng/Công ty sản xuất-kinh doanh Dược phẩm và Thiết bị Y tế có nhu cầu tham gia Hội nghị, đề nghị liên hệ với Thường trực Ban tổ chức trước ngày 30/07/2013, để đăng ký hình thức phù hợp. Trên cơ sở Đăng ký này, Ban tổ chức sẽ gửi thông báo cụ thể và mời Đại diện các đơn vị họp để thống nhất kế hoạch triển khai (dự kiến vào cuối tháng 08/2013).

 

Trên đây là một số thông tin về hoạt động chính của Hội Tim Mạch học năm 2013, đặc biệt là Hội nghị Khoa học Tim Mạch khu vực phía Nam lần thứ 11 (2013) và Đại hội nhiệm kỳ bầu Ban Chấp hành mới. Thường vụ Ban Chấp hành Hội và Ban Tổ chức sẽ tiếp tục gửi tới các đơn vị và cá nhân Hội viên những thông tin cập nhật.

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Tim Mạch khu vực phía Nam lần thứ 11 (2013).

1-     TS. BS. Hồ Huỳnh Quang Trí – Tổng Thư ký Hội Tim Mạch học TP.HCM

         Email:            hohuynhquangtri@yahoo.com   Mobile:       091.8425583

2-     Nhà Báo Nguyễn Trần Nguyên – Ủy viên BCH Hội Tim Mạch học TP.HCM  

        Email:     jst_nguyen@yahoo.com   Mobile: 090.9981899

3-     Phan Dương Thúy Trinh – Văn phòng Hội Tim Mạch học TP.HCM

        E.mail:       cva.news@yahoo.com.vn  Mobile: 090.8291220

·        Địa chỉ:    số 290/58 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

·        Tel:           08.22101905 (06), Fax: 08.35265742

·        Website:   www.timmachhoc.vn

 

TM. THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH

 CHỦ TỊCH

GS_Phuoc

    GS. TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO