Google search engine
Google search engine

THÔNG BÁO SỐ 2: Tổ chức Hội nghị Tim mạch – lão khoa quốc tế lần thứ II – 2014

THÔNG BÁO SỐ 2

v/v Tổ chức Hội nghị Tim mạch – lão khoa quốc tế

lần thứ II – 2014

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo tới toàn thể quý đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các Trường Đại học Y khoa trong cả nước nội dung sau:

Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế lần thứ II,  năm 2014.

–         Địa điểm tổ chức: Thành phố Tuy Hoà – Phú Yên

–         Thời gian: Ngày 09 – 10 tháng 06 năm 2014.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của các đại biểu là các chuyên gia đầu ngành trong ngành tim mạch, lão khoa … trong cả và đặc biệt từ các nước khác như: Hoa Kỳ, Ý, Úc, Nhật Bản …

Ban Tổ chức hội nghị trân trọng cảm ơn quý Thầy, quý Cô và các bạn đồng nghiệp đã đăng ký tham gia hội nghị và có các đề tài nghiên cứu khoa học báo cáo tại Hội nghị. Kính đề nghị các báo cáo viên khẩn trương hoàn thành các bài báo cáo và gửi về cho Ban tổ chức theo kế hoạch.

Ban Tổ chức hội nghị kính mời quý Thầy Cô, các bạn đồng nghiệp, các bệnh viện, trường đại học Y khoa tiếp tục đăng ký để tham gia hội nghị về các chuyên đề sau:

–         Lão khoa

–         Tim mạch

Kính đề nghị các đơn vị và quý đồng nghiệp tham gia hội nghị lưu ý những vấn đề sau:

1. Đăng ký tham gia và chuẩn bị báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học tại hội nghị dưới hình thức thuyết trình trên hội trường.

2. Đăng ký tham gia và chuẩn bị đề tài nghiên cứu khoa học đăng trong Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh.

Các biểu mẫu Phiếu đăng ký tham gia hội nghị, vui lòng tải về hoặc Http://timmachhoc.vn của Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh hoặc Website: http://www.thongnhathospital.org.vn

3. Về nội dung đề tài báo cáo trong hội nghị:

– Ban Tổ chức không hạn chế đề tài. Tuy nhiên cần lưu ý các đề tài đăng ký báo cáo trong Hội nghị cần có yếu tố “mới” được cập nhật hoặc mang tính chất “tiến bộ” hoặc/và “tổng quát”, ưu tiên những đề tài liên quan đến Lão khoa.

4. Thời hạn gửi đăng ký tham dự hội nghị và tên đề tài về Ban Tổ chức trước ngày 30/04/2014.

– Thời gian trình đề tài cho Hội đồng Khoa học xét duyệt và đăng tạp chí như sau:

* Tóm tắt (Abstract):           trước ngày 30/03/2014

* Toàn văn (Full Text):       trước ngày 30/04/2014.

5. Về trình bày: Thống nhất chỉ sử dụng bộ gõ Unicode, font Times new roman.

6. Về ngôn ngữ: Chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong bản Abstract.

Đề tài gửi về cho Ban Tổ chức tới địa chỉ email: hoinghikhoahocbvtn@gmail.com

Ban Tổ chức hội nghị kính mong được sự quan tâm và tham gia của quý đồng nghiệp ./.

 

Nơi nhận đăng ký:

BTC. Hội nghị Tim mạch – Lão khoa Quốc tế lần II, Bệnh viện Thống Nhất:

1.      BS.CKI. Trương Quang Anh Vũ – PTP. KHTH

BS. Trang Mộng Hải Yên – P.KHTH

Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, TP HCM.

Tel: 38642142;                     Fax:38656715

Email:hoinghikhoahocbvtn@gmail.com             

            2. PGS. TS. Nguyễn Đức Công – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Email: cong1608@gmail.com

Mobile: 0982160860

3. PGS. TS. Hồ Thượng Dũng – Phó Giám đốc, Bệnh viện Thống Nhất

Email: dunghothuong@gmail.com

Mobile: 0908136361

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC           

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Công       

Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất   

———————————————————————————————————————–

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ (*)

THAM DỰ HỘI NGHỊ TIM MẠCH – LÃO KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ II

NĂM 2014

 

Họ và tên đại biểu:   …………………………………………………………………… Sinh năm: ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………….………………………….

Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: …….………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………..…………………………………….

Đăng ký tham dự Hội nghị Lão khoa Quốc tế.

Hình thức tham gia hội nghị (Đánh dấu ‘x’ vào ô trống)

1.      Báo cáo viên                                                                                                

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………

2.  Đề tài NCKH đăng trong tạp chí hội nghị (không thuyết trình)£

Tên đề tài:          

…………………………………………………………………………………………

…, ngày    …   tháng  …   năm 2014       

Đại biểu đăng ký                    

(Ký và ghi rõ họ tên)                 

 

 

* Phiếu dành cho đại biểu là:Báo cáo viên, ĐB có đề tài không thuyết trình trong hội nghị

—————————————————————————————

PHIẾU ĐĂNG KÝ (**)

THAM DỰ HỘI NGHỊ TIM MẠCH – LÃO KHOA QUỐC TẾ LẦN THỨ II

NĂM 2014

 

Tên đơn vị đăng ký tham gia hội nghị:     ………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………

 

STT

Họ và tên đại biểu

Chức vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …, ngày    …   tháng  …   năm 2014             

Thủ trưởng đơn vị                         

    (Ký và đóng dấu)                         

 

**  Phiếu dành cho đơn vị tham gia hội nghị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO