Google search engine

Thông báo số 1 – Hội nghị Tim mạch phía Nam lần thứ X (2011)

LogoTMThường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan:

THÔNG BÁO

VỀ HỘI NGHỊ TIM MẠCH HỌC KHU VỰC PHÍA NAM LẦN THỨ X (2011)

“BỆNH TIM MẠCH VÀ CHUYỂN HÓA TRONG THẾ KỶ 21”

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan:

Hội nghị Tim Mạch học khu vực phía Nam (do Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh chủ trì và tổ chức định kỳ 2 năm một lần) đã trở thành một hoạt động quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học của Hội nói riêng và của giới chuyên môn khu vực phía Nam nói chung. Năm 2009, Hội nghị Tim Mạch học khu vực phía Nam lần thứ 9 đã thành công và được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn cũng như về quy mô tổ chức…

Thường vụ Ban Chấp hành đã thống nhất về chủ trương tổ chức Hội nghị Tim Mạch học khu vực phía Nam lần thứ X vào năm 2011 tại TP. Hồ Chí Minh – thời gian dự kiến diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27 tháng 11/2011 – với chủ đề “Bệnh tim mạch và chuyển hóa trong thế kỷ 21”.

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP.HCM trân trọng đề nghị với quý Giáo sư, Bác sỹ, Hội viên – có các đề tài nghiên cứu (lâm sàng và cận lâm sàng) về nội khoa, ngoại khoa và can thiệp tim mạch liên quan tới chủ đề nêu trên – một số vấn đề sau đây:

1- Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường.

2- Chủ động chuẩn bị và đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị dưới hình thức in Poster hoặc đăng trong tài liệu Kỷ yếu Hội nghị (không thuyết trình trên Hội trường).

3- Về nội dung báo cáo trong Hội nghị, Ban Tổ chức không hạn chế đề tài, song lưu ý: những đề tài đăng ký báo cáo trong Hội nghị cần có yếu tố “mới” được cập nhật hoặc mang tính chất “phát triển” và/hoặc “tổng quát” hơn; những đề tài đã báo cáo trong các Hội nghị trước, nếu như không có gì phát triển thêm – đề nghị không báo cáo dưới hình thức thuyết trình trên Hội trường trong Hội nghị lần này.

4- Thời hạn gửi đăng ký báo cáo cho Ban Tổ chức (để trình Hội đồng Khoa học của Hội nghị xét duyệt và sắp xếp chương trình) là:

* Bản thảo tóm tắt (Abstract):        trước ngày 30/08/2011

* Bản thảo đầy đủ (Full Text):       trước ngày 15/09/2011.

Rút kinh nghiệm các Hội nghị trước đây – việc đăng ký và gửi các báo cáo thường chậm trễ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức Hội nghị… Vì vậy, Ban Tổ chức sẽ không nhận bất kỳ một báo cáo nào gửi sau thời hạn nêu trên (trừ các trường hợp đặc biệt có đăng ký trước và được Chủ tịch Hội chấp thuận cho gửi chậm hơn – nhưng không quá 10 ngày).

5- Để thuận tiện cho việc in ấn Kỷ yếu báo cáo Hội nghị, thống nhất chỉ dùng 2 Fonts chữ VNI-Times và Unicode; chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong Abstracts; chuyển về cho Ban Tổ chức qua email. Đối với các bản Full Text có tổng dung lượng từ trên 3MB (khó chuyển qua email), đề nghị tác giả ghi nội dung vào đĩa CD và gửi cho Ban Tổ chức theo đường Bưu điện.

Nơi nhận: Thường trực Ban Tổ chức Hội nghị Tim Mạch học lần X – 2011.

1- TS. BS. Hồ Huỳnh Quang Trí – Tổng Thư ký Hội Tim Mạch học TP.HCM

Email:  hohuynhquangtri@yahoo.com

2- Nhà Báo Nguyễn Trần Nguyên – Ủy viên BCH Hội Tim Mạch học TP.HCM

TM. THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

GS_Phuoc

GS. TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO