Google search engine
Google search engine

Thông báo cập nhật Hội nghị Khoa học tim mạch khu vực phía Nam 2015 và thông tin v/v cấp chứng chỉ đào tạo Y khoa liên tục tại Hội nghị

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH KHU VỰC PHÍA NAM 2015

VÀ THÔNG TIN V/v CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI HỘI NGHỊ

 

Như đã thông tin, Hội Tim Mạch học TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2015. Địa điểm tổ chức dự kiến trước đây là Hội trường Thành ủy TP.HCM; nhưng không tiếp tục thực hiện được vì lý do bất khả kháng, Địa điểm tổ chức mới sẽ là Trung tâm Hội nghị và Sự kiện GEM – số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM.

 

Tại Hội nghị này, Hội Tim mạch học TP.HCM sẽ phối hợp với Hội Y học TP.HCM cấp CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC cho các bác sĩ tham dự Hội nghị.

           

Để được cấp Chứng chỉ, các bác sĩ tham dự Hội nghị cần điền vào mẫu thông tin (form) theo qui định – gửi chung trong cặp tài liệu Hội nghị  – khi đăng ký tham dự Hội nghị vào ngày khai mạc. Ban tổ chức sẽ gởi Chứng chỉ cho các bác sĩ sau Hội nghị ít ngày.

           

Lệ phí tham dự Hội nghị (bao gồm cả lệ phí cấp Chứng chỉ Đào tạo Y khoa Liên tục) là 150.000 đồng đối với các bác sĩ là Hội viên và 250.000 đồng đối với các bác sĩ không phải là Hội viên.

 

 

Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị Tim mạch k/v phía Nam 2015

TS Hồ Huỳnh Quang Trí                               

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO