Khuyến cáo 2011 của AHA/ACCF về dự phòng thứ phát và điều trị giảm các yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân bệnh mạch vành và bệnh lý mạch máu khác do xơ vữa

0
852

0302201221

 

0302201214
0302201215
0302201216
0302201217
0302201218
0302201219
0302201220