Google search engine

Kế hoạch tổ chức và dự kiến chương trình Đại Hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 12

LogoHTMvn1. Đơn vị đăng cai: Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt nam phối hợp Hội Tim mạch Khánh Hòa

2. Ngày dự kiến: 3 ngày, 18 – 22 tháng 10 năm 2010

3. Địa điểm: Nhà Văn Hóa Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa

1. Đơn vị đăng cai: Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt nam phối hợp Hội Tim mạch Khánh Hòa

2. Ngày dự kiến: 3 ngày, 18 – 22 tháng 10 năm 2010

3. Địa điểm: Nhà Văn Hóa Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa

4. Chủ tịch Ban Tổ Chức và Hội đồng Khoa học Hội nghị:

GS.TS. Phạm Gia Khải (Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam)

5. Các Đồng Chủ tịch:

–         GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt Nam)

–         GS.TS. Đặng Vạn Phước (Trường Đại Học Y Dược TP. HCM)

–         PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (Viện Tim TP. HCM)

–         GS. Thạch Nguyễn (Hoa kỳ)

–         PGS.TS. Trần Văn Huy (Chủ tich Hội Tim Mạch Khánh Hòa)

6. Các thành viên ban tổ chức khác:

–         Các nhà khoa học được lựa chọn trong Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam

–         Các đại biểu tại địa phương

7. Ban thư ký:

Gồm các thành viên là Tổng thư ký và Phó tổng thư ký của Hội Tim mạch Học Việt nam và các thành viên trong ban thư k‎ ý của Hội Tim mạch Quốc gia và Hội Tim mạch Khánh Hòa

Tổng thư ký: BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai)

8.  Khẩu hiệu của hội nghị:

“Hãy Chung Sức Chống Lại Gánh Nặng Bệnh Tim Mạch Ở Việt Nam”

“Together to Reduce the Burden of Cardiovascular Diseases in Vietnam”

9. Các thời điểm quan trọng dự kiến:

–         17 Tháng Giêng 2010: Thông báo Lần 1 và Giới thiệu Chương Trình Hội nghị Sơ khởi.

–         17 Tháng Ba 2010: Thông báo lần 2 và thư mời tham dự; chương trình sơ bộ; Bắt đầu nhận bài báo cáo tóm tắt ((Abstract submission open)

–         17, Tháng Tám 2010: Nhận đăng‎ Hội nghị (Registration Open); Thông báo Chương trình Đầy đủ (Advance Programme)

–         17, Tháng Chín 2010: Hết hạn nộp bài tóm tắt (Abstract submission deadline)

–         30 tháng Chín 2010: Hết hạn đăng kí Hội nghị (theo chế độ sớm). Thông báo Chương trình cuối cùng của Hội nghị (Final Programme)

10. Chương trình Hội Nghị (dự kiến):

–         Chương trình tiền Hội thảo (pre – Congress): 17 tháng 10 năm 2010

 • Hội nghị chuyên đề Tăng huyết áp (do Phân hội Tăng huyết áp tổ chức)
 • Hội nghị về Tim mạch Can thiệp

–         Các Chương trình Khoa học của Hội nghị: (Báo cáo miệng, Poster)

 • Khoa học cơ bản
 • Phòng ngừa bệnh Tim mạch
 • Lâm sàng Tim mạch
 • Tim mạch Can thiệp
 • Suy tim
 • Rối loạn nhịp tim
 • Tăng Huyết Áp
 • Các thăm dò hình ảnh tim mạch không chảy máu
 • Tim mạch Nhi khoa và Tim bẩm sinh
 • Bệnh Động mạch Vành
 • Bệnh Van Tim
 • Một số chủ đề khác và các chuyên khoa khác cơ liên quan

–         Phiên khai mạc, bế mạc, tiệc chiêu đãi tối

–         Giải thưởng các nhà khoa học trẻ (YIA)

11. Kế hoạch tổ chức:

–         Hội Tim mạch Học Quốc Gia Việt Nam đóng vai trò chính điều phối tổ chức

–         Hội Tim mạch Khánh Hòa đồng tổ chức.

–         Thành lập Ban tổ chức gồm các nhà Khoa học trong Hội Tim mạch Quốc gia và Địa phương.

–         Ban tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát công việc do các đơn vị được thuê tiến hành về mặt hậu cần.

–         Phần chương trình hội nghị và các vấn đề chuyên môn do Hội đồng khoa học đảm nhiệm.

12. Đại biểu tham dự và Kinh phí cho tổ chức (ước tính):

–         Số lượng đại biểu ước tính: 2000 – 2500 đại biểu (trong đó nước ngoài khoảng 100); có khoảng 100 là khách mời, chủ toạ đoàn, báo cáo viên (không thu phí).

–         Kinh phí để tổ chức ( ước tính): khoảng  8 000 000 000 (Tám Tỷ Đồng):

i.      Từ nguồn thu phí tham dự hội nghị: 1 Tỷ VNĐ

ii.      Từ nguồn tài trợ của các công ty, tổ chức: 6 Tỷ VNĐ

iii.      Từ các nguồn khác: hỗ trợ của nhà nước, cơ quan chủ quản, các tổ chức khác (quy ra): 1 Tỷ VNĐ

13. Lệ phí đăng ký Hội nghị (Registration Fee)(VNĐ):

 

Tính tới 30/9/2010

Đăng kí tại chỗ

Pre Congress

Không thu phí

Không thu phí

Hội viên HTMHVN

300 000

500 000

Không phải Hội viên

500 000

700 000

KTV; YT; Triển lãm

300 000

500 000

14. Kế hoạch mời các chuyên gia, báo cáo viên:

–         Đã có kế hoạch mời đoàn chuyên gia của Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ.

–         Các Chuyên gia trong khu vực và các nước ASEAN,

15. Những vấn đề khác::

–         Thông báo chính thức và xin phép tổ chức về H
ội nghị tới Chính phủ; Bộ Y Tế; Tổng Hội Y Dược, các Bộ, cơ quan có liên quan…: Thông báo và kêu gọi tài trợ tới các công ty, tổ chức: 11/2010.

Hà Nội, ngày 17, tháng 1 năm 2010

Trưởng Ban tổ chức

GS.TS. Phạm Gia Khải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO