Google search engine

Video đầy đủ của “Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18”

HỘI TRƯỜNG A


HỘI TRƯỜNG B

♦ Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18 (19.08.2023) – Buổi sáng Hội trường B

♦ Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18 (19.08.2023) – Buổi chiều Hội trường B

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO