Cập nhật phác đồ điều trị

Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp

Phác đồ 59 - 2019 Ban Biên soạn Phác đồ điều trị, Viện Tim TPHCM  Năm 2018 Hội Tim Châu Âu (European Society of Cardiology – ESC) phối hợp với Hội Tăng huyết áp Châu Âu (European Society of Hypertension – ESH) đưa ra Hướng dẫn cập nhật về xử trí...

THÔNG BÁO