Google search engine
Google search engine

Tóm tắt nghiên cứu nhãn mở đánh giá tính an toàn và hiệu quả của atorvastatin/amlodipine/perindopril liều kết hợp cố định ở bệnh nhân người lớn (sau 4 tuần điều trị đã đạt được kiểm soát huyết áp mục tiêu)

Tác giả: TS.BS. NGUYỄN BẢO NGỌC

(Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bạch Mai)

Hiệu đính: TS.BS. VIÊN VĂN ĐOAN

(Nguyên Trưởng khoa Khám bệnh – BV Bạch Mai)

Tham gia nghiên cứu:

HOÀNG QUỐC HÒA1,NGUYỄN HOÀNG HẢI1,

NGUYỄN VĂN BÉ HAI2, PHẠM NGUYỄN VINH3,

VIÊN VĂN ĐOAN4,NGUYỄN BẢO NGỌC4,

VŨ THỊ THANH HUYỀN5.

1Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 2Bệnh viện Thống Nhất, 3Bệnh viện

Tim Tâm Đức, 4Bệnh viện Bạch Mai, 5Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Kiểm soát huyết áp (HA) bằng việc phối hợp thêm một thuốc khác nhóm thì có lợi hơn là tăng gấp đôi liều thuốc đang điều trị  mà chưa đạt hiệu quả.  Có nhiều hướng dẫn quốc tế ủng hộ việc sử dụng kết hợp hai loại thuốc hạ huyết áp với liều cố định trong một viên duy nhất, bởi vì việc giảm số  viên thuốc phải uống hàng ngày giúp cải thiện sự tuân thủ dùng thuốc,  mà sự tuân thủ này thường khá thấp ở bệnh nhân tăng huyết áp, và cũng giúp tăng tỷ lệ kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là hai trong số các yếu tố nguy cơ tim mạch thường xảy ra đồng thời nhất.Để thuận  tiện hơn cho các bệnh nhân vừa tăng huyết áp  vừa có rối loạn lipid máu,  thuốc kết hợp cố địnhliều (FDC: fixed-dose combination) của Atorvastatin/Amlodipine/Perindopril (Triveram®) đã được nghiên cứu phát triển và đang được lưu hành hầu hết ở các nước Châu Âu từ tháng 02/2016. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định tính an toàn và hiệu quả của Triveram® ở bệnh nhân Việt Nam.

 Phương pháp nghiên cứu:

Đây là nghiên cứu tiến cứu, chia ngẫu nhiên, 2 nhóm, nhãn mở, đa trung tâm tuyển chọn các bệnh nhân ngoại trú tăng huyết áp và rối loạn lipid máu từ 5 bệnh viện ở Việt Nam từ tháng 04/2016 đến tháng 09/2016. Các bệnh nhân  thỏa  phù hợp tiêu chuẩn thu nhận vào nghiên cứu phải từ 18 tuổi trở lên, đã được xác nhận không kiểm soát được HA mục tiêu (đối với tăng huyết áp tâm thu và tâm trương kết hợp: 140 mmHg ≤ HATTh <160 mmHg và 90 mmHg ≤ HATTr < 100 mmHg; đối với tăng huyết áp tâm thu đơn độc: 140 mmHg ≤ HATTh <160 mmHg) sau ít nhất 1 tháng sử dụng đơn trị liệu tăng huyết áp và rối loạn lipid máu màNghiên cứu viên đánh giá có thể kê toa điều trị với statin mức liều trung bình trong 12 tuần tiếp theo. Những bệnh  nhân được chọn vào nghiên cứu được cho dùng các viên rời Atorvastatin+ Amlodipine+ Perindopril trong 4 tuần đầu và  viên kết hợp cố địnhliều FDC trong 8 tuần sau đó.Nếu cần  để kiểm soát huyết áp, liều perindopril có thể tăng từ 5mg lên 10mg sau 4 hoặc 8 tuần điều trị. Nghiên cứu này được thực hiện theo đúng nguyên tắc Thực hành Lâm sàng Tốt (GCP: Good Clinical Practice).   

Việc đo HA được thực hiện bởi cùng mộtloại của máy đo huyết áp  điện tử đã được hiệu chuẩn ở tất cả các bệnh viện. Có 3 lần đo được thực hiện tại mỗi lần thăm khám, trên cùng 1 cánh tay và trung bình của hai lần đo sau cùng trong ba lần đo được dùng làm giá trị HA của lần thăm khám tương ứng.Tất cả các xét nghiệm, điện tâm đồ, siêu âm tim  theo yêu cầu nghiên cứu đều  được thực hiện tại mỗi bệnh viện.

Mã số đăng ký của thử nghiệm (Clinical Trials registration): ISRCTN27159806 (https://doi.org/10.1186/ISRCTN27159806)

 

Kết quả:  Tổng cộng có 130 bệnh nhân đã được chia ngẫu nhiên, trong đó 117 bệnh nhân dùng liều FDC và 107 bệnh nhân hoàn thành nghiên cứu. Liều kết hợp cố định Atorvastatin/ Amlodipine/ Perindopril (Triveram®) có hiệu quả trong việc duy trì HA mục tiêu < 140/90 mmHg ở 88,6% bệnh nhân đã dùng cùng mức liều trong suốt nghiên cứu (trong số 88 bệnh nhân thuộc dân số ITT, 6 bệnh nhân không có giá trị HA tại Tuần 12 và 4 bệnh nhân khác có giá trị HA gần với giá trị HA mục tiêu). Triveram® làm giảm giá trị trung bình của HATTh và HATTr lần lượt khoảng 25 và 10 mmHg, và cũng làm giảm LDL-C ở các mức liều trong nghiên cứu, giảm nhiều hơn ở những bệnh nhân nhận liều atorvastatin 20mg (giảm đến 40mg/dL). Các thay đổi có lợi về các chỉ số cholesterol toàn phần, HDL-C và triglyceride cũng đã được ghi nhận. Sự tuân thủ thuốc trung bình là  hơn 96% ở tất các các nhóm điều trị, chứng tỏ sự tuân thủ rất tốt với điều trị. Các dữ liệu về tính an toàn của Triveram® trong nghiên cứu này  là tương tự nhau giữa các nhóm nghiên cứu và tương tự như việc sử dụng các viên rời dùng đồng thời 10+5+5 mg và 20+5+5 mg.

Kết luận: Nhìn chung, nghiên cứu đáp ứng theo đúng tiêu chí ban đầulàchứng minh tính hiệu quả của FDC atorvastatin/amlodipine/perindopril trong việc duy trì huyết áp mục tiêu (<140/90 mmHg) ở các bệnh nhân sau khi đạt kiểm soát HA  với các viên rời kết hợp và xác nhận tính an toàn của FDC6.

 

6Kết quả nghiên cứu đã được trình bày cho các Hội đồng Đạo đức các bệnh việntham gia nghiên cứu và Bộ Y tế Việt Nam, và sau đó đã được Bộ Y tế kết luận rằng nghiên cứu đạt các yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả  của sản phẩm nghiên cứu, đáp ứng việcnộp hồ sơ đăng ký thuốc tại Việt Nam.  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO