Google search engine
Google search engine

Thông báo số 1 về Chương trình sơ bộ Hội nghị Khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII

 

HỘI NỘI KHOA VIỆT NAM         BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

 

THÔNG BÁO SỐ 1

VỀ CHƯƠNG TRÌNH SƠ BỘ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NỘI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

 

Hội Nội khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII, vào ngày 03/8/2013 tại Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

          Hội nghị chính thức:

Báo cáo khoa học: 01 ngày với những nội dung bao gồm những vấn đề cập nhật mới nhất về  Nội khoa: Tim mạch, Nội tiết – Đái tháo đường, Tiêu hoá gan mật, Thần kinh, Cơ – xương – khớp, Hô hấp, Huyết học, Thận học và Truyền nhiễm, trong khu vực và trên thế giới do các báo cáo viên trong và ngoài nước trình bày.

I. Báo cáo khoa học:Báo cáo khoa học gửi về Đại hội bao gồm:

1) Bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học:

* Bảng tóm tắt (Abstract): bảng tóm tắt bằng tiếng Việt (kèm dịch sang tiếng Anh) một trang riêng, nội dung khoảng 300 – 500 từ, khổ giấy A4, chừa lề bên phải 3cm, lề bên trái 2cm, lề trên và dưới 2,5cm; cỡ chữ 12, cách dòng 1,5; font chữ quy định Unicode kiểu Times New Roman (các font chữ khác không chấp nhận).

Nội dung bảng tóm tắt gồm 4 phần: Mục tiêu (objective), phương pháp nghiên cứu (methods), kết quả (results) và kết luận (conclusion).

* Bài toàn văn (full text): dài 4-6 trang A4 đánh máy theo quy định trên, tài liệu tham khảo không quá 15 tài liệu. định dạng theo quy định của Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh.

2) Bài báo cáo chuyên đề:

Hình thức giống bài báo cáo khoa học gồm bài tóm tắt, bài toàn văn, nội dung không quá 10 trang kể cả tài liệu tham khảo.

Lưu ý:

–         Tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại (liên hệ chính) ngay phía dưới bài tóm tắt.

–         Các bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học và báo cáo chuyên đề, bảng tóm tắt và bài toàn văn đều gửi kèm theo đĩa mềm ghi lại hoặc qua email địa chỉ gửi bài dưới đây.

–         Để đăng bài trong tạp chí, đề nghị các bài fulltext viết theo quy định của tạp chí nội khoa (tham khảo ở trang web www.thongnhathospital.org.vn).

II. Địa chỉ gửi bài:

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Thống Nhất – TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 1 Lý Thường Kiệt – Phường 7 – Q. Tân Bình – TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38642142           Fax: 08.39706459

Website: www.thongnhathospital.org.vn

Email: khth232@gmail.com & bsthanhtn@gmail.com

III- Hình thức báo cáo: có thể đăng ký trước:

–         Báo cáo diễn đàn (oral presentation) hoặc bằng bích báo (poster presentation)

–         Báo cáo viên Việt Nam nên chuẩn bị thêm bảng báo cáo tiếng Anh hay Pháp để các báo cáo viên nước ngoài theo dõi.

–         Báo cáo viên nước ngoài cũng cần có bảng tiếng Việt chiếu song song, nhằm hạn chế thời gian phiên dịch.

–         Thời gian báo cáo viên 10 phút cho báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học và 15-20 phút cho báo cáo chuyên đề.

IV. Thời gian cuối cùng nộp bài:31/5/2013

V. Đăng vào kỷ yếu Hội nghị:

Tất cả các bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học và bài báo cáo chuyên ngành đều được trình bày và in vào kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học Hội nghị Nội khoa toàn quốc. In toàn văn hoặc tóm tắt tùy theo chất lượng của bài báo cáo.

            Chúng tôi rất mong các hội viên Hội Nội khoa ở các Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện tuyến tỉnh, Thành phố, Trung tâm y tế, quận – huyện, các Bệnh viện tư nhân, đặc biệt các Giáo sư trong và ngoài nước hưởng ứng nhiệt tình, tham dự Hội nghị khoa học Nội khoa toàn quốc lần thứ VIII sắp đến.

CHỦ TỊCH

HỘI NỘI KHOA VIỆT NAM

Đã ký

GS. TSKH. Nguyễn Khánh Trạch

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Đã ký

PGS. TS. Nguyễn Đức Công

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO