Google search engine

Tác dụng hiệp đồng lâm sàng của Perindopril và chẹn kênh Canxi trong phòng ngừa tử vong và biến cố tim ở bệnh nhân bệnh mạch vành. Phân tích nhóm của nghiên cứu Europa

Cơ sở khoa học: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hiệu quả của việc thêm perindopril vào điều trị của những BN đang điều trị lâu dài và liên tục chẹn kênh canxi trên biến cố tim ở dân số bệnh nhân bệnh mạch vành trong nghiên cứu EUROPA, và khám phá tác động

Michel E. Bertrand, Roberto Ferrari

Wilhelm J. Remme, Maarten L. Simoons

Jaab W. Deckers, K. M. Fox và các nghiên cứu viên

Người dịch: Thạc sĩ – Bác sĩ Hoàng Văn Sỹ

Bộ môn Nội, Đại học Y dược TpHCM

 

Cơ sở khoa học: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hiệu quả của việc thêm perindopril vào điều trị của những BN đang điều trị lâu dài và liên tục chẹn kênh canxi trên biến cố tim ở dân số bệnh nhân bệnh mạch vành trong nghiên cứu EUROPA, và khám phá tác động hiệp đồng lâm sàng của perindopril và chẹn canxi trong phòng ngừa thứ phát

Phương pháp: Chúng tôi phân loại những người tham gia nghiên cứu tại mỗi lần thăm khám trong suốt 4,2 năm theo dõi và phân tích hiệu quả của việc thêm perindopril vào những BN đang dùng chẹn kênh canxi (n = 1.022 BN dùng perindopril/chẹn kênh canxi so với n = 1,100 BN dùng placebo/chẹn kênh canxi) (Hình 1)

Kết quả: Việc thêm perindopril vào điều trị của những BN đang dùng chẹn canxi giảm có ý nghĩa tử vong chung 46% (p < 0.1 so với placebo) và giảm tiêu chí đánh giá chính (tổ hợp tử vong do tim mạch, NMCT không tử vong và đột tử tim có hồi phục) 35% (p < 0.5 so với placebo). (Hình 2) Đồng thời, khi xét riêng từng biến cố thì tử vong do tim mạch giảm 41%, nhập viện do suy tim giảm 54% và nhồi máu cơ tim giảm 28%. Sự so sánh về tỷ suất rủi ro đã chỉ ra rằng có sự tồn tại của hiệp đồng lâm sàng giữa perindopril và chẹn kênh canxi khi mà hiệu quả trên lâm sàng của phối hợp này tốt hơn hẳn tích hiệu quả của từng thành phần đơn lẻ (Hình 3)

Kết luận: Việc thêm perindopril vào điều trị của những BN đang dùng chẹn canxi mang hiệu quả có ý nghĩa trên tử vong và biến cố tim ở bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định.

866-1

866-2

Hình 2: Hiệu quả của điều trị ở những BN đang dùng chẹn kênh canxi trên tiêu chí đánh giá chính và tiêu chí phụ

866-3

Hình 3: Tác động hiệp đồng lâm sàng của perindopril/chẹn canxi trên các biến cố tim mạch khác nhau

Tài liệu tham khảo:

Michel E. Bertrand et al. Am Heart J 2010 ;159 :795-802

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO