Google search engine
Google search engine

Hình ảnh của Hội Nghị Tim mạch học Khu vực phía Nam lần thứ IX

Hình ảnh của Hội Nghị Tim mạch học Khu vực phía Nam lần thứ IX “BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TIM – NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA”  vừa qua được tổ chức tại  InterContinertal Asiana Saigon vào ngày 17,18,19/11/2009.

photo0045-500 photo0046-500
photo0051-500 photo0053-500
photo0054-500 photo0058-500
photo0059-500 photo0060-500
photo0078-500 photo0080-500

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO