Hình ảnh của Hội Nghị Tim mạch học Khu vực phía Nam lần thứ IX

0
730

Hình ảnh của Hội Nghị Tim mạch học Khu vực phía Nam lần thứ IX “BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH TIM – NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA”  vừa qua được tổ chức tại  InterContinertal Asiana Saigon vào ngày 17,18,19/11/2009.

photo0045-500 photo0046-500
photo0051-500 photo0053-500
photo0054-500 photo0058-500
photo0059-500 photo0060-500
photo0078-500 photo0080-500