slogan

 
 

THÔNG TIN KHOA HỌC

Mục tiêu: Thuốc ức chế men chuyển (ƯCMC) có lợi trên bệnh nhân suy tim ứ huyết. Một số, nhưng không phải tất cả, thuốc chẹn thụ thể angiotensin (CTTA) được chứng minh là có hiệu quả như liệu pháp “bổ sung”. Chúng tôi khảo sát xem liệu irbesartan có hữu ích như một liệu pháp bổ sung trong suy tim ứ huyết hay không.

Đọc tiếp...