slogan

 
 

THÔNG BÁO

1. Đơn vị đăng cai: Hội Tim Mạch Học Quốc Gia Việt nam phối hợp Hội Tim mạch Khánh Hòa

2. Ngày dự kiến: 3 ngày, 18 - 22 tháng 10 năm 2010

3. Địa điểm: Nhà Văn Hóa Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa

Đọc tiếp...

Hình ảnh của Hội Nghị Tim mạch học Khu vực phía Nam lần thứ IX  vừa qua được tổ chức tại  InterContinertal Asiana Saigon vào ngày 17,18,19/11/2009.

Đọc tiếp...