slogan

 
 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế

Đọc tiếp...

 

HỘI NỘI KHOA VIỆT NAM         BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

 

THÔNG BÁO SỐ 1

VỀ CHƯƠNG TRÌNH SƠ BỘ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NỘI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

Đọc tiếp...

THÔNG BÁO

VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH NĂM 2013

Đọc tiếp...

Một số báo cáo tại Hội nghị Khoa học Tim mạch - Lão khoa Quốc tế, Bệnh viện Thống nhất, lần thứ I - 2012

Đọc tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC

TIM MẠCH- LÃO KHOA QUỐC TẾ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

LẦN THỨ NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012

Đọc tiếp...

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC

TIM MẠCH- LÃO KHOA QUỐC TẾ BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

LẦN THỨ NHẤT, TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012

Đọc tiếp...

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể quý đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các Trường Đại học Y khoa trong cả nước nội dung sau:

Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Tim mạch - Lão khoa Quốc tế lần thứ I,  năm 2012.

Đọc tiếp...

We would like to inform all colleagues, researchers and students:

The Geriatric Society of Ho Chi Minh City and Thong Nhat Hospital are planned to co-organize The First International Conference on Geriatric Cardiology

Đọc tiếp...

Chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể quý Đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các Trường Đại học Y khoa trong cả nước nội dung sau:

Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất đã thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị Tim mạch - Lão khoa Quốc tế lần thứ I,  năm 2012.

Đọc tiếp...

Ngày 08/01/2012, tại phiên họp toàn thể, Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất về chủ trương tổ chức Hội nghị Khoa học Tim Mạch chuyên đề năm 2012 tại TP. Hồ Chí Minh với

Đọc tiếp...

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý Đồng nghiệp và các đơn vị liên quan:

Ngày 08/01/2012, tại phiên họp toàn thể Ban Chấp hành, Thường vụ Ban Chấp hành Hội đã thống nhất về chủ trương tổ chức Hội nghị Khoa học Tim Mạch chuyên đề năm 2012 tại TP. Hồ Chí Minh - thời gian dự kiến diễn ra nguyên ngày

Đọc tiếp...

HỘI NHỊP TIM HỌC TP.HCM NHIỆM KỲ I, 2011 - 2016

Chủ tịch Danh dự Hội Nhịp Tim học TP.HCM: GSTS Đặng Vạn Phước - Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch học TP.HCM

Đọc tiếp...