slogan

 
 

topbannerv1

THÔNG BÁO

Khung chương trình chung

Thứ bảy 18/8/2018

  Bắt đầu đón khách: 8:00

  Khai mạc Đại hội Hội Tim mạch TP HCM nhiệm kỳ 2018-2023 (8:30 – Hội trường A):

-         Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu của Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2013-2018

Đọc tiếp...

 

Đọc tiếp...

  Tim mạch học là một lĩnh vực đang phát triển mạnh với nhiều thông tin mới xuất hiện liên tục. Trong năm 2017, y giới đã chứng kiến hàng loạt kết quả nghiên cứu lâm sàng mới về tim mạch học được công bố cũng như nhiều hướng dẫn điều trị do các hội/tổ chức chuyên khoa đưa ra.

Đọc tiếp...

Link download các bài báo cáo trong "Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 14 (2017)"

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

 

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể quý Hộiviên, quý đồng nghiệp và các đơn vị liên quan:

Đọc tiếp...

Thứ sáu 19/8/2016: Hội thảo chuyên đề tiền hội nghị

-          Hội trường A: Chuyên đề “Tứ chứng Fallot”

-          Hội trường B: Chuyên đề “Tim mạch-chuyển hóa” (Astrazeneca)

Đọc tiếp...

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 13 (2016) đã được Ban Chấp hành Hội thông qua, Ban Tổ chức trân trọng thông báo tới quý hội viên và đồng nghiệp như sau:

Đọc tiếp...

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới toàn thể Hội viên, quý đồng nghiệp và các đơn vị liên quan:

 

Ngày 11/12/2015, Ban Chấp hành Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh đã họp dưới sự chủ tọa của GS TS Đặng Vạn Phước và thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 13 (2016) như sau:

Đọc tiếp...

Thứ bảy 15/8/2015

  Bắt đầu đón khách: 8:00    

  Khai mạc hội nghị: 8:40 (Hội trường B)   

Đọc tiếp...

Đọc tiếp...

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH KHU VỰC PHÍA NAM 2015

VÀ THÔNG TIN V/v CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI HỘI NGHỊ

Đọc tiếp...

Ngày 12/12/2014, Ban chấp hành Hội Tim mạch học TPHCM đã tiến hành cuộc họp toàn thể với sự chủ trì của GS Đặng Vạn Phước. Sau khi tổng kết các hoạt động năm 2014, BCH Hội đã thảo luận và thống nhất về việc tổ chức Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam 2015, như sau:

Đọc tiếp...