slogan

 
 

topbannerv1

HOẠT ĐỘNG HỘI

Điều lệ Hội tim mạch học

Đọc tiếp...

DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 5 (ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRÙ BỊ THÔNG QUA)

Đọc tiếp...

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4

Đọc tiếp...

Một số hình ảnh về Hội nghị trù bị 31/10/2013

Đọc tiếp...

Theo định kỳ 2 năm một lần, Hội Tim Mạch học TP. HCM chủ trì tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch khu vực phía Nam

Đọc tiếp...

Kết quả tài chính tổng hợp 2008 - 2013

Đọc tiếp...

Dear World Heart Day event organizers,

Đọc tiếp...

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN VUI LÒNG GỌI ĐIỆN CHO CHỊ TRINH 0908 291 220

Đọc tiếp...

Đang cập nhật.............

Đọc tiếp...