slogan

 
 

topbannerv1

BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC

5.7. Siêu âm tim gắng sức và xạ ký gắng sức

Siêu âm tim gắng sức và xạ ký gắng sức bằng vận động (xe đạp, thảm lăn) hoặc bằng thuốc (Dobutamine, Adenosine, Dipyridamole) có độ nhậy cảm và độ chuyên biệt cao hơn ĐTĐ gắng sức.

Đọc tiếp...

1. Đại cương

Người cao tuổi (có tuổi) được định nghĩa theo tổ chức y tế thế giới là ≥ 60 tuổi. Định nghĩa theo các tác giả Hoa Kỳ là ≥ 65 tuổi. Tuy nhiên theo y học lão khoa, cần phân ra: người cao tuổi khi từ 60 -74 tuổi (young old), còn từ 75 - 84 là cao tuổi hơn (old - old) và gọi là rất cao tuổi khi ≥ 85 tuổi (very old).

Đọc tiếp...

Đáp ứng tăng huyết áp (THA) cấp ở bệnh nhân (bn) đột quỵ (ĐQ) là hiện tượng tăng áp lực máu trên mức bình thường xuất hiện trong 24 giờ đầu sau khởi phát ĐQ, tự giảm dần sau 10-14 ngày và chỉ 1/3 trường hợp còn THA sau 10 ngày.

Đọc tiếp...

Chúng ta biết rằng test gắng sức có một giá trị lớn kể từ khi có những nghiên cứu của Franciosa năm 1979 (1) và của Weber và Janicki năm 1982 (2). Những năm gần đây, trắc nghiệm gắng sức chiếm một vai trò rất quan trọng trong lượng giá tiên lượng suy tim.

Đọc tiếp...

Hai lợi điểm của thuốc chẹn thụ thể Angiotensin II : không gây ho, tác động hoàn toàn hơn trên AG II (sử dụng UCMC  không ngăn chặn hoàn toàn sự tạo lập AG II)

Đọc tiếp...

Suy tim là vấn đề lớn của nhân loại vì số người suy tim ngày càng tăng. Tại Mỹ khoảng 5 triệu bệnh nhân đang điều trị suy tim, mỗi năm trên 500. 000 người được chẩn đoán lần đầu suy tim (1). Tại châu Au, với trên 500 triệu dân

Đọc tiếp...

Ở những bệnh nhân có bệnh tim, trắc nghiệm gắng sức với đo lường những sự trao đổi khí có 03 lợi ích: hiểu được những cơ chế khác nhau liên quan đến sự dung nạp khi gắng sức, hướng dẫn sự tái tập luyện khi gắng sức và để khách quan hoá những thuận lợi cơ năng đạt được sau sự tái tập luyện.

Đọc tiếp...

Bệnh cao huyết áp ngày càng gia tăng trên thế giới. Theo thống kê của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2006 thì  có đến 73,5 triệu người trên 20 tuổi mắc bệnh cao huyết áp: cứ 3 người trưởng thành tại Hoa kỳ thì có 1 người bị cao huyết áp.

Đọc tiếp...

Một trong những thách thức chính trong điều trị suy tim là điều trị tối ưu trên từng bệnh nhân cụ thể [1]. Tất cả các khuyến cáo đều hướng dẫn điều trị từ liều thấp, tăng dần lên liều cao các thuốc như ức chế men chuyển, chẹn bêta

Đọc tiếp...

Tỷ lệ tử vong NMCT cấp vốn trước đây khoảng 30-40%, mà như đã nêu ½ số đó chết trong giờ đầu tiên c đau ngực. Tử vong NMCTcấp còn có những "đỉnh điểm 2 giờ đầu", "đỉnh 24 giờ đầu", "48 giờ đầu". Đều là những

Đọc tiếp...

Như đã đề cập, kiểu DTI couleur cho phép một sự phân tích thích hợp hơn là kiểu Doppler tissulaire pulsé. Sau điều trị, phương pháp phân tích DTI này có thể bị giảm việc thuyết phục về việc có sự hiện hữu hay không

Đọc tiếp...

Sự tái đồng bộ tim, một sự phát triển đáng kể, được biết trong 10 năm gần đây. Khái niệm này, đựơc áp dụng lần đầu tiên ở người năm 1994, đã chứng tỏ rằng sự kích thích hai buồng thất của tim cải thiện những triệu chứng

Đọc tiếp...