Huấn luyện nâng cao và chuyên sâu

Đột tử tim: Dự báo, tỷ lệ lưu hành, bối cảnh lâm sàng – P2

PHÂN TẦNG NGUY CƠ Vấn đề mấu chốt trong việc đánh giá bệnh nhân ERP là đánh giá nguy cơ tương đối của nó để phát triển VF / SCD. Phát hiện ngẫu nhiên của sóng J trong sàng lọc thường quy ECG không nên được hiểu là dấu hiệu...

Đột tử tim: Dự báo, tỷ lệ lưu hành, bối cảnh lâm sàng – P1

TS. PHẠM HỮU VĂN Lời mở đầu Đột tử một vấn đề lớn của y học. Chúng ta đã biết về một bản tổng hợp lâm sàng hàng đầu về các nguyên nhân gây đột tử do tim (SCD). Từ các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới xuất...

Bệnh cơ tim do rối loạn nhịp

TS. PHẠM HỮU VĂN   Mở đầu Rối loạn nhịp tim đại diện cho một nguyên nhân quan trọng gây ra rối loạn chức năng tâm thu thất trái có thể điều trị hồi phục. Tuy nhiên, rối loạn nhịp tim có thể ít được ghi nhận đưa đến chậm...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P7

TS. PHẠM HỮU VĂN 11.3.10.3 Điều trị lâu dài Nếu không mong muốn triệt phá hoặc không khả thi ở những bệnh nhân AVRT kích thích sớm và có triệu chứng, trong đó bệnh tim do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu cục bộ đã được loại trừ, thuốc chống...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P6

TS. PHẠM HỮU VĂN 11.3 Rối loạn nhịp nhĩ thất AVRT sử dụng vòng vào lại được xác định là giải phẫu gồm hai đường: thứ nhất, AVN-HPS, thứ hai, AP (đường phụ) còn gọi là bó bắc cầu. Hai nhánh được đặc trưng bằng sự khác biệt tính trơ...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P5

TS. PHẠM HỮU VĂN   11.2 Rối loạn nhịp bộ nối nhĩ thất 11.2.1 Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) AVNRT dùng để chỉ sự vào lại trong khu vực của nút nhĩ thất (AVN), nhưng vòng chính xác vẫn còn khó xác định. AVN là cấu trúc ba chiều với...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P4

TS. Phạm Hữu Văn Các týp nhịp nhanh trên thất chuyên biệt 11.1 Loạn nhịp nhĩ 11.1.1 Nhịp xoang nhanh Nhịp xoang nhanh được xác định khi tần số xoang >100 b.p.m. Trên ECG sóng P dương ở các chuyển đạo I, II, và aVF, và ân ở aVR, hai pha/âm...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P3

TS. Phạm Hữu Văn   9 Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh 9.1 Nhịp nhanh phức bộ QRS hẹp (≤120 ms) Các phức hợp QRS hẹp là do kích hoạt nhanh các tâm thất thông qua hệ thống His - Purkinje (HPS), điều này cho thấy nguồn gốc của rối loạn...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P2

TS. Phạm Hữu Văn 3. Định nghĩa và phân loại Thuật ngữ 'SVT' theo nghĩa đen chỉ nhịp tim nhanh , cơ chế liên quan đến tổ chức từ bó His hoặc trên. Theo truyền thống, SVT đã được sử dụng để mô tả tất cả các loại nhịp tim...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P1

TS Phạm Hữu Văn (Số 1) Hướng dẫn này ESC đưa ra ngày 31 tháng 8 năm 2019. Được Ban Đặc nhiệm về điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của Hội Tim Mạch Châu Âu: được phát triển hợp tác với Hội Nhi khoa và Tim Bẩm sinh...

THÔNG BÁO