Huấn luyện nâng cao và chuyên sâu

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P7

TS. PHẠM HỮU VĂN 11.3.10.3 Điều trị lâu dài Nếu không mong muốn triệt phá hoặc không khả thi ở những bệnh nhân AVRT kích thích sớm và có triệu chứng, trong đó bệnh tim do thiếu máu cục bộ hoặc thiếu máu cục bộ đã được loại trừ, thuốc chống...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P6

TS. PHẠM HỮU VĂN 11.3 Rối loạn nhịp nhĩ thất AVRT sử dụng vòng vào lại được xác định là giải phẫu gồm hai đường: thứ nhất, AVN-HPS, thứ hai, AP (đường phụ) còn gọi là bó bắc cầu. Hai nhánh được đặc trưng bằng sự khác biệt tính trơ...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P5

TS. PHẠM HỮU VĂN   11.2 Rối loạn nhịp bộ nối nhĩ thất 11.2.1 Nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) AVNRT dùng để chỉ sự vào lại trong khu vực của nút nhĩ thất (AVN), nhưng vòng chính xác vẫn còn khó xác định. AVN là cấu trúc ba chiều với...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P4

TS. Phạm Hữu Văn Các týp nhịp nhanh trên thất chuyên biệt 11.1 Loạn nhịp nhĩ 11.1.1 Nhịp xoang nhanh Nhịp xoang nhanh được xác định khi tần số xoang >100 b.p.m. Trên ECG sóng P dương ở các chuyển đạo I, II, và aVF, và ân ở aVR, hai pha/âm...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P3

TS. Phạm Hữu Văn   9 Chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh 9.1 Nhịp nhanh phức bộ QRS hẹp (≤120 ms) Các phức hợp QRS hẹp là do kích hoạt nhanh các tâm thất thông qua hệ thống His - Purkinje (HPS), điều này cho thấy nguồn gốc của rối loạn...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P2

TS. Phạm Hữu Văn 3. Định nghĩa và phân loại Thuật ngữ 'SVT' theo nghĩa đen chỉ nhịp tim nhanh , cơ chế liên quan đến tổ chức từ bó His hoặc trên. Theo truyền thống, SVT đã được sử dụng để mô tả tất cả các loại nhịp tim...

Tóm tắt hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của ESC 2019 – P1

TS Phạm Hữu Văn (Số 1) Hướng dẫn này ESC đưa ra ngày 31 tháng 8 năm 2019. Được Ban Đặc nhiệm về điều chỉnh các bệnh nhân nhịp nhanh trên thất của Hội Tim Mạch Châu Âu: được phát triển hợp tác với Hội Nhi khoa và Tim Bẩm sinh...

Rối loạn nhịp trong viêm cơ tim và màng ngoài tim cấp

TS. PHẠM HỮU VĂN BS CKI. NGUYỄN ANH THƯ  Mở đầu Viêm cơ tim do virus cấp tính và viêm màng ngoài tim cấp tính thường là tình trạng tự giới hạn, diễn ra lành tính và có thể thậm chí không có triệu chứng để đưa đến sự quan tâm...

Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu – P2

TS Phạm Hữu Văn Đánh giá tính hợp lệ. Chất lượng của các thử nghiệm bao gồm khác nhau; thang đo Jadad dao động từ 2 đến 5 (trung bình 3,2). Tất cả các thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên nhưng chỉ có năm thử nghiệm mù đôi. Tất...

Vai trò Magnesium Sulfate tĩnh mạch để điều trị rung nhĩ khởi phát cấp: Kết luận từ các nghiên cứu

TS Phạm Hữu Văn Điều trị chống loạn nhịp là một lĩnh vực lớn của tim mạch học. Đây là một vấn đề khó, nhưng rất cần thiết hàng ngày trong công việc thực hành y học. Trong điều kiện nước ta hiện nay, thuốc chống loạn nhịp trở nên...

THÔNG BÁO